Reiniku kooli poolitamine jõuab Tartu volikokku

Jaan Poska gümnaasiumi hoone, milles 2. veebruaril 1920 sõlmiti Venemaa ja Eesti vahel Tartu rahu.

FOTO: Margus Ansu

Pingelisest eelarvest tingituna saatis Tartu linnavalitsus volikokku eelnõu, mis lubaks positiivse otsuse korral jagada Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi kaheks. Linn loodab kooli gümnaasiumiosa riigile üle andes natukenegi leevendada kriitilise piirini jõudnud laenukoormat.


Kool koos kinnistuga on juba varem üle antud Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (RKAS), kes tegi hoones remondi. Tartu rendib ettevõttelt koolimaja 10 miljoni krooni eest aastas.

Vastavalt uuele ramatupidamisseadusele on RKASile makstav rent samuti laen, selgitas Tartu haridusosakonna juhataja Boris Goldman. «25 aasta peale teeb see päris suure summa.»

Koos õpetajate palga ja muude kuludega nõuab Reiniku kool linnalt Goldmani sõnul aastas ligikaudu 17 miljonit krooni. Haridusosakonna juhataja ei teinud sellest saladust, et linn on nii suure summa linnakassasse jätmisest vägagi huvitatud.

Laenata ei luba seadus

Tartu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Peeter Laurson (IRL) tõdes, et seadus lubab omavalitsusel võtta laenu kuni 60 protsenti aastaeelarve mahust. Seni ei ole linn end veel seaduse silmis lõhki laenanud, kuid olukord on väga piiri peal.

Laursoni hinnangul sõltub seaduse piiridesse jäämine või selle ületamine otseselt maksude laekumisest. Maksutulude kasvu aga lähiajaks ei prognoosita.

Linnavolinik leidis, et laenulimiiti saanuks lähiminevikus kasutada mõistlikumalt. Piiri peal elamine välistab ka näiteks uutes Euroopa Liidu rahastatavates projektides osalemise, kuna omaosaluse tarbeks pole raha võtta kusagilt.

Gümnaasiumid põhikooliks

Kui volikogu kiidab linnavalitsuse eelnõu heaks, moodustatakse praeguse Mart Reiniku gümnaasiumi baasil Vanemuise 35 majja uue koolina Tartu Jaan Poska gümnaasium. Mart Reiniku nime jääks kandma aga põhikool, mis hakkaks asuma Vanemuise 48 uja Riia 25 hoonetes.

Samal ajal annab volikogu linnavalitsusele ülesandeks alustada haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimisi Tartu Jaan Poska gümnaasiumi riigile üleandmiseks.

Uus gümnaasium muudab suure tõenäosusega ka senist Tartu koolikorraldust. Kui senises Reiniku gümnaasiumiosas on kolm paralleelklassi, siis Poska koolis saab neid olema viis.

Koos klasside arvu suurendamisega tulevases riigigümnaasiumis kavatseb linnavalitsus muuta osa Tartu gümnaasiume põhikoolideks. Boris Goldmani sõnul puudutab see eelkõige neid koole, kus gümnaasiumiastmes on üks paralleelklass.

Ehkki arutelud koolivõrgu muutmise osas alles käivad, on juba välja pakutud ka kolm kooli, kust võib gümnaasiumiosa kaduda. Nendeks on Raatuse-, Forseliuse- ja Kunstigümnaasium.

Abilinnapea Jüri Sasi kinnitusel otsib linn igale pedagoogile võimalusi töö jätkamiseks. «Kui mõnele pedagoogile ei jätku piisavalt koormust, võtab linn ülesandeks leida neile tööd teistes Tartu koolides,» lubas Sasi.

Tagasi üles