Folkloristika aastapreemia sai Eda Kalmre

Folklorist Eda Kalmre. FOTO: Margus Ansu

Akadeemiline Rahvaluule Selts on aastast 2011 koostöös Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Nüüd sai selle Eesti kirjandusmuuseumi vanemteadur Eda Kalmre.

Eda Kalmre avaldas eelmisel aastal rahvusvahelisele publikule suunatud monograafia kuulujuttudest Teise maailmasõja järgses Tartus («The Human Sausage Factory. A Study of Post-War Rumour in Tartu», kirjastus Rodopi) ning artiklid Münchhauseni lugudest tänapäevases ja minevikulises aineses, aga samuti nn päritolu-muistendite (lood tuntud välismaalaste Eesti päritolust) esilekerkimise sotsiaalsetest tagamaadest.

Katre Kikase ja Pihla Maria Siimu teatel läbivad Eda Kalmre kõiki publikatsioone küsimused rahvajutu ja tõe suhetest, ametliku ajaloo ja indiviidi mälu erinevustest ning inimeste ja kollektiivide soovist minevikku üha uuesti olevikuga kohandada.

Tema uurimused tuginevad väga mitmekülgsele allikmaterjalile: rahvaluulearhiivi kogud, ajaloodokumendid, erinevate ajastute ajakirjandusväljaanded, mälestused, ilukirjandus, telesaated, fotod ning kõikvõimalikud interneti allikad. Autor on kõik need allikmaterjalid sünteesinud põnevaks tervikuks, kus ühelt poolt tulevad esile iga allikaliigi eripärad, teisalt aga ka ehk esmapilgul märkamatuks jäävad seosed erinevate ajastute tekstide vahel.

Eesti folkloristika aastapreemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Varem on preemia pälvinud Tiiu Jaago (2011), Madis Arukask (2012) ja Janika Oras (2013).

Tänavu esitati preemiakomisjonile kolm kandidaati: Reet Hiiemäe, Eda Kalmre ja Piret Voolaid. Preemia anti kätte 29. mail Eesti kirjandusmuuseumis Tartus toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.

Tagasi üles
Back