Sundparteistamises süüdistatud Kärberg saab 200 eurot valuraha

Jää alt püütud kalad. Foto on illustreeriv.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Tartu maakohus mõistis kalurite sundparteistamises süüdistatud Peipsi kalaärimehe Paul Kärbergi kasuks lõppeval nädalal välja 200 eurot ja kohustas tema heaks töötanud kalur Vladislav Anikijevit ümber lükkama saates «Pealtnägija» esitatud valed faktiväited.

Kärbergi hagiavalduse kohaselt esines Anikijev mullu 6. märtsil Eesti Televisiooni saates «Pealtnägija», kus avaldas tema kohta vääraid andmeid, mis teotavad muuhulgas hageja au, ning nõudis selle hüvitamiseks mehelt 3500 eurot ja kuue väära fakti ümberlükkamist.

Kärberg leidis, et teda näidati telesaates «Pealtnägija» avalikkusele kui inimest ja ettevõtjat, kes tegeleb sundvärbamisega erakonda, häälte väljapressimisega, kasutab ettevõtluses orjastavaid lepingutingimusi ja ebaausaid võtteid ning on püsivalt oma lepingupartneritele võlgu.

Ettevõtja märkis hagis, et tema ja tema perekond elab seda lööki psüühiliselt väga raskelt üle. Tema ühiskondlik elu on sisuliselt lõhutud ja ta on stigmatiseeritud suure tõenäosusega elu lõpuni. Paljud hageja tutvusringkonda kuuluvad inimesed väldivad teda ning see üksnes süvendab talle osaks saanud psüühilist traumat.

Kohtu otsusega peab Anikijev rahvusringhäälingule esitama avalduse, mille kohaselt on valed väited, nagu oleks Kärberg Anikijevi vallandanud, kui viimane poleks astunud Isamaa ja Res Publica Liitu ning alandanud kalahinda või mitte üldse maksnud, kui Ankijev poleks püügiplaani täitnud.

Kohus märkis, et hageja sai kahju osaliseks kogu saate tagajärjel, samas kui Anikijevi poolt avaldatust osutus ebaõigeks vaid kaks väidet. Arvestades saate kogu konteksti üldist mahtu ja selles avaldatud koguväiteid ning hagejal tekkinud negatiivseid tagajärgi on kohtu hinnangul kohaseks kahju hüvitiseks 200 eurot.

Kohus jättis Kärbergi kanda kolm neljandikku tema enda ja Ankijevi menetluskuludest, veerandi peab tasuma Anikijev. Kohtuotsuse saab edasi kaevata 30 päeva jooksul.

Tagasi üles