Harrastusspordi tegevustoetusi jagab Tartumaa spordiliit

Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu järgi jagab käesolevast aastast harrastusspordi riiklikku toetusraha Tartu maakonnas Tartumaa spordiliit.

Riigieelarvelist tegevustoetust on võimalik taotleda spordiürituste korraldamiseks, sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks, sporditegevuse korraldamisega seotud inimeste koolitamiseks ning spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Taotlus tuleb esitada Tartumaa spordiliidule 15. veebruariks või 1. juuniks paberil või digitaalselt allkirjastatult. 

Toetust eraldatakse vastavalt Tartumaa spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja toetuse eraldamise korrale.

Tagasi üles