Miljööväärtuse nõue hoiab korterelamu madala

Tartusse Kooli tänavale planeeritakse korterelamut. Et aga tegemist on Vaksali linnaosa Toometaguse miljööväärtusega hoonestusalaga, tähendab see ehitajale piiranguid.


Linnavalitsus suunas volikokku eelnõu Kooli 44 krundi detailplaneeringu korduvale avalikule väljapanekule suunamise kohta. Planeeritav krunt pindalaga 437 ruutmeetrit paikneb riikliku kaitse all oleva ajaloomälestise Näituse 20 hoone kaitsevööndis.

Planeeringuga saab rajada krundile kolmekorruselise ja kuni viie korteriga korterelamu. Suurim lubatud ehitusalune pindala on 230 ruutmeetrit. Krundipiire planeeringuga ei muudeta.

Tagasi üles