Reno Laidre: euroraha hüüab tulles

Reno Laidre

FOTO: Ove Maidla

Juba neli kuud on kestnud Euroopa Liidu uus eelarveperiood 2014–2020. Eestile tähendab see uute toetusprogrammide peatset avanemist.

Tartu maakond on seni olnud euroraha taotlejana edukas, toetused on muutnud paremaks meie elukeskkonda ja edendanud majandust.

Uuel perioodil rõhutatakse, et euroraha peab andma arengutõuke, aitama ellu viia püsivaid positiivseid muudatusi.

Eraldi eesmärgiks on seatud, et tööhõive ja ettevõtlusaktiivsus kasvaksid väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi (sealhulgas Tartu, Luunja, Tähtvere ja Ülenurme vald).

Tartumaa kohalikud omavalitsused on esitanud maavanemale pika loetelu investeeringuobjektidest, millest loodetakse pikaajalist positiivset mõju tööhõive ja ettevõtluse edendamisele.

Kirjas on näiteks Rannu, Nõo ja Kambja tööstusalad, Tartumaa tervisespordikeskus, Vooremäe suusakeskus, Alatskivi lossikompleks, Mehikoorma sadam, Verevi rannahoone, Trepimäe puhkeala, Gustav Suitsu majamuuseum ning kümneid kilomeetreid kergliiklusteid, sealhulgas Tartu-Rõngu. Need on vaid üksikud näited pikast loetelust.

Seekord ei saa vallad-linnad enam piirduda lihtsalt mõne maja, platsi või matkaraja kordategemisega. Väga selgelt tuleb näidata, kuidas projekt loob töökohti ja tulu. Abikõlblikest projektiideedest koostab maavalitsus koostöös omavalitsustega sügiseks tegevuskava, mis saab lõpliku rahastamisotsuse aluseks.  

Hea tartumaalane, palume sindki kaasa mõtlema: mida oleks vaja ära teha, et luua maal püsivaid tasuvaid töökohti? Kus on ettevõtlik nokitseja või tegus väikefirma, kes vajaks tegevuse laiendamiseks juppi veetrassi või asfaltteed? Kus on head eeldused tulutoovaks puhkemajanduseks? Missugune ettevõtmine võiks olla ülemaakonnalise mastaabiga või koguni rahvusvahelise kaaluga?

Meeles võiks pidada ka Tartumaa arengustrateegiat, mille tuum on teadmismahukas tootmine ja teenuste eksport. See tähendab, et turismimajandus võiks sihikule võtta eeskätt välisturistid ning väikeettevõtted toota midagi nutikat. Ruutkood avab maakonna arengustrateegiat tutvustava lühivideo.

Teie ettepanekuid ootame nüüd ja edaspidi Tartu maavalitsuse e-posti aadressil info@tartu.maavalitsus.ee.

Tagasi üles