Eralasteaia võlg kahaneb visalt

OÜ Väike Karu Tähe tänava lastehoiu rühmaruum.

FOTO: Kristjan Teedema

Läinud sügisel maksu- ja tolliametiga kaheaastase maksuvõlgade tasumise graafiku sõlminud lasteaiapidaja OÜ Väike Karu võitleb endiselt ellujäämise nimel ning võlasumma kahaneb väga visalt.

Väikesel Karul on 140-kohaline lastehoid aadressil Tähe 98 ning viis lasteaiarühma: üks Ihastes Purpuri tänavas, üks Kroonuaia tänavas ning kolm rühma Laias tänavas.

Läinud reede seisuga võlgnes Väike Karu riigile 100 799 eurot, millest 52 700 eurot moodustas sotsiaalmaks ning 22 500 eurot tulumaks. Koos intressivõlaga oli osaühingu maksuvõla summa 11. aprillil 102 366 eurot.

Tempot tuleks tõsta

Alates läinud aasta 1. detsembrist, mil Väikese Karu koguvõlg koos intressivõlaga oli 103 528 eurot, on võlg kahanenud 1162 euro võrra ehk keskmiselt vähem kui 300 euro võrra kuus. Maksuametiga sõlmitud kokkuleppe järgi peab Väike Karu oma võla kustutama hiljemalt 2015. aasta 15. oktoobriks.

Et Väike Karu suudaks järelejäänud 18 kuuga kustutada võla riigi ees täielikult, nagu ta on lubanud, tuleks seda teha senisest ligi 20 korda kiiremini ehk keskmiselt 5687 eurot igal kuul.

Väikese Karu juhatuse liige Marko Silm avaldas lootust, et ettevõtte rahaline seis paraneb otsustavalt alates maist, kui seitse Tähe tänava hoiurühma õnnestub muuta lasteaiarühmadeks ning tekib õigus küsida linnalt üle 7000 euro lisatoetust kuus. Selle eeldus on praegu äripinnal paiknevate hoiuruumide kasutusotstarbe muutmine.

«Asi pole praegu meie taga, aga ma hea meelega ei täpsustaks, milles asi on,» ütles Marko Silm läinud neljapäeval.

Silm väitis, et Väike Karu on seni kokkulepet maksu- ja tolliametiga täitnud. Täpsemalt: peaaegu täitnud.

«Mõned korrad on paar päeva üle läinud, aga need pole pikad ajad. On makstud ilusti,» kinnitas Silm.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Ivi Papstel märkis, et seadus lubab ametil avalikustada ettevõtete kohta ainult maksuvõla, sealhulgas ajatatud maksuvõla suuruse, andmed võla tasumise tagatise kohta ning võla kustutamise tähtaja. Põhiosas käib jutt seega andmeist, mis on nagunii internetis igaühele tasuta kättesaadavad.

Nii ei vastanud Papstel näiteks küsimusele, kas Väike Karu on võlakustutuskokkulepet rikkunud, kas maksegraafikut on alates leppe sõlmimisest muudetud ning kas maksu- ja tolliametil on põhjust arvata, et Väike Karu pole suuteline 2015. aasta oktoobriks oma võlga likvideerima.

Mullu 30. oktoobril andis haridus- ja teadusministeerium Väikesele Karule pärast mitmekuulist taotlemisprotsessi koolitusloa, mille alusel hakkas linn viiele lasteaiarühmale maksma igakuist lisatoetust. Iga kuni kolmeaastase lapse kohta lisas linn 49 eurot ja iga kolme- kuni seitsmeaastase kohta 58 eurot.

Linna elanikeregistris oleva 84 lapse eest kokku hakkas Tartu linnavalitsus Väikesele Karule juurde maksma umbes 4400 eurot kuus. Praeguseks on linn maksnud lisaraha kuus kuud ehk kokku üle 26 000 euro.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul pole linnavalitsusel Väikese Karu kohta teada fakte, mille alusel võiks kahelda, et Väike Karu kasutab linna toetust sihipäraselt. Väikese Karu jätkusuutlikkust ei pidanud Raave paslikuks hinnata.

«Arvestades seda, et Väike Karu ei ole lapsevanemate kohatasu märkimisväärselt tõstnud ning koos linna toetusega on need peaaegu ainsad nende tuluallikad, siis kerge neil kindlasti nii suure maksuvõla tasumisega ei ole,» sedastas Raave.

Võlg alaline kaaslane

OÜ Väike Karu põhikiri kinnitati 2009. aasta 1. juulil. 2009. aasta 11. detsembrist 2013. aasta 20. oktoobrini ehk ligi nelja aasta jooksul esines kokku 52 päeva, kui Väikesel Karul polnud riigi ees maksuvõlga.

Praegu üleval olev enam kui 100 000-eurone võlg hakkas maksu- ja tolliameti kodulehelt leitavate avalike andmete järgi kogunema 2013. aasta 11. märtsist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles