Kohus mõistis elukaaslast õhkida üritanud mehe 17 aastaks vangi

Jaanus Kolpakov kohtu ees.

FOTO: Margus Ansu

Mullu 14. aprillil Tartus Võru tänaval plahvatuse korraldamises süüdistatav Jaanus Kolpakov (47) seisis täna kohtu ees. Maakohus mõistis talle 17-aasta pikkuse vangistuse. Prokurör taotles koguni 20-aastast vabadusekaotust.

Süüdistuse järgi asetas Kolpakov endise elukaaslase korteris pliidi sisse lõhkeseadeldise, mis käivitus siis, kui naine pliidi sisse lülitas. Õnnekombel jäi naine ellu, sest ta ei astunud pliidi sisselülitamiseks otse pliidi ette, vaid ulatus seda tegema kaugemalt. Plahvatus paiskas pliidi mööda korterit laiali. Naise päästis see, et ta asus külmkapi taga ning pliidi metallosad jäid külmiku korpusesse pidama.

Kolpakovile on esitatud süüdistus tapmise katses, plahvatuse tekitamises, lõhkeseadeldise ebaseaduslikus käitlemises, lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, tulirelva ebaseaduslikus käitlemises, narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises, valeütluse andmisele kihutamises ja valeütluse andmises. Narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise süüdistuses palus Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm Kolapkovi hiljem õigeks mõista ning seda kohus ka tegi.

Lisaks on selles kriminaalasjas süüdistatavad ka Kustav Lainemaa (30) ja Geit Põldra (22). Lainemaa tunnistas kohus süüdi valeütluse andmises ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle üheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Geit Põldra tunnistas kohus süüdi narkootilise aine omandamises ja edasiandmises ning mõistis talle 30 päeva pikkuse tingimisi vangistuse 18 kuu pikkuse katseajaga.

Kolpakov peab kannatanute esitatud tsiviilhagide katteks hüvitama kokku 2225,63 eurot. Menetluskulude katteks peab ta aga tasuma tervelt 13 404,21 eurot ning hüvitama ka 2610 euro suuruse kannatanu esindaja tasu.

Lainemaa peab menetluskulude katteks tasuma 1952,95 eurot ja Põldra 1604,95 eurot.

Plahvatuse tagajärjel tekitati majaelanikele kahju kokku summas ligi 12 000 eurot. Kolpakov peeti kinni ning alates 16. aprillist 2013 on ta eeluurimiskohtuniku loal vahi all.

Hilisemate läbiotsimiste ning kogutud tõendite alusel süüdistatakse teda ka suures koguses lõhkeaine ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.

Lisaks sellele süüdistatakse Kolpakovi selles, et ta kallutas Kustav Lainemaad valeütluse andmisele. 

Samuti on kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid selle kohta, et eelmise aasta veebruaris ostis ta Geit Põldralt ühe grammi amfetamiini.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi kaitsepolitseiameti Lõuna osakond ja juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Tagasi üles