Terviseameti hinnangul on Lähte kooli õhk ohutu

Lähte kooli algklassimaja ruum 202 on üks enim õpilasi haisuga kiusanud ruume.

FOTO: Margus Ansu

Poole aasta jooksul Lähte ühisgümnaasiumi õhust üheksa proovivõttu teinud terviseamet sedastas kokkuvõtteks, et kooli õhk lastele ohtlik pole, kuid Tartu vald võiks häiriva lõhna põhjuse siiski välja selgitada.

Terviseamet asus seisukohale, et ebameeldivat lõhna võib Lähte kooli algklassimajas põhjustada mitme aine koosmõju. Samas nentis amet, et uuritud keemiliste ainete kontsentratsioonid ei ületa soovituslikku piirtaset.

Terviseamet mõõtis formaldehüüdi ja lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust koridoride ja klasside õhus ning võttis ftalaatide proove ruumide põrandakattest. Õhuproovid võeti ruumides, kus oli tunda tugevat spetsiifilist lõhna, kuid võrdluseks ka klassiruumidest, kus lõhna ei olnud, seisab terviseameti kaheleheküljelises aruandes.

Madalad näitajad

Terviseamet märgib oma aruandes, et Eesti Vabariigi valitsuse määrus «Tervisekaitsenõuded koolidele» käsitleb koolide õhukvaliteedi näitajana ainult süsinikdioksiidi. Seepärast lähtus amet Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) juhendist, mis annab ette vähki tekitava formaldehüüdi kontsentratsiooni soovitusliku piirväärtuse.

Esimesel mõõtmisel mullu septembris leidis terviseamet, et formaldehüüdi oli Lähte koolimaja õhus kaks korda soovituslikust piirväärtusest vähem. Novembris, pärast põrandakatte osalist vahetust koolimajas tehtud kaks mõõtmist andsid aga juba piirväärtusest üle kümne korra madalama tulemuse.

Kaht tüüpi põrandakattest leitud di-isononüülftalaat pole klassifitseeritud ohtliku ainena. Lenduvate orgaaniliste ühendite proove analüüsides keskendus terviseamet 2-etüülheksanoolile, kuna sellel on iseloomulik lõhn ning see võib vabaneda põrandakattest liimi ja kõrge niiskuse reaktsiooni tulemusel.

2-etüülheksanooli mõõdetud taseme hindamisel võttis terviseamet aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis ei käsitle seda ühendit üldse ohtliku ainena. Kroonilisi negatiivseid tervisemõjusid, nagu kantserogeensus, mutageensus, viljakuse pärssimine ja genotoksilisus, pole terviseameti andmeil ükski teadlane seni tõendanud.

Seepärast võttis terviseamet Lähte mõõtmistulemuste hindamisel võrdluseks Saksamaal mullu koostatud riskihinnangu ja leidis, et 2-etüülheksanooli mõõdetud tasemed ei ületa Lähte koolis ei selles riskihinnangus toodud soovituslikku taset 1000 mikrogrammi kuupmeetri kohta ega ka ettevaatuspõhimõttest lähtuvat kümme korda madalamat piirtaset 100 mikrogrammi kuupmeetri kohta.

Uurida võiks edasi

Terviseamet andis Tartu vallavalitsusele soovituse reguleerida veel kord koolimaja sundventilatsiooni ning teha veel kontrollmõõtmisi.

Ettevaatusprintsiibist lähtuvalt toetab terviseamet vallavalitsuse plaani tellida spetsiifilise lõhna põhjuste selgitamiseks ja kõrvaldamiseks tehniline ekspertiis.

Tartu vallavanemalt Aivar Soobilt ei õnnestunud Tartu Postimehel eile ekspertiisi võimaliku toimumisaja kohta infot saada. Lähte ühisgümnaasiumi direktor Üllar Loks ütles, et ekspertiis tuleb kindlasti ning eeldatavasti algab aprilli keskel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles