Vabakunna tellitud ekspertiis andis bussijaama planeeringule hävitava hinnangu

Tartu bussijaamas on väljas bussijaama ja selle lähiümbruse detailplaneeringu väljapanek.

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees

Vabakunna tellitud eksperthinnangus leidsid arhitektid, et inimesed ei pääse turvaliselt bussijaama mitte üheltki tänavalt.

"Planeeringu lahenduse järgi ehitatav ruum võimaldab jalakäijale ohutut ja mugavat lähenemist Tartu bussijaamale üksnes läbi kaubanduskeskuse," seisab Arhitektide Liidu koostatud ekspertarvamuses vahendab Vabakunna saadetud pressiteade. Soola tänava poolsest küljest, kust praegu väljuvad Tallinna liinid, muutuks inimestele bussijaama minek koguni ohtlikuks.

Ekspertiis rõhutab, et pakutud lahendus muudab olukorra praegusega võrreldes halvemaks, mitte paremaks, kuigi viimast on ajakirjanduses mitmel puhul väitnud linnavõimu esindajad. Arhitektide hinnangul muutub Soola tänav kaubanduskeskuse tagahoovi läbipääsuteeks, kuhu pole jalakäijatele jäetud pea üldse ruumi. Kõikidel bussijaama viivatel teedel on selgelt eelistatud autoga liiklejaid ja kaubanduskeskust teenindavat transporti.

Arhitektide arvates on bussijaama külalistel raske sissepääsu leida ning Turu tänava ja Turu silla poolsed sissepääsud segunevad liigselt busside ja autode manööverdamisteedega.

Annelinnast üle Turu silla kesklinna liikuvate jalakäijatega planeeringus sisuliselt ei arvestata. "Heade tavade järgi tuleks seda suunda ruumis rõhutada ja luua inimestele võimalikult mugavad ja turvalised ühendusteed," arvavad arhitektid.

Kuna bussijaam on üleriigiline avalik ruum, linnade- ja maapiirkondade vahelise liikumise sõlmpunkt ja seetõttu väga paljude Tartu elanike ja külaliste sihtkoht, tuleb arhitektide sõnul hea tava järgi bussijaama arendada nii, et sellele oleks eri suundadest mugav ja lihtne läheneda: "Olemasolev olukord ei ole jalakäijale mugav, kuid planeeringulahenduse elluviimise korral muutub see veelgi ebamugavamaks."

Detailplaneeringus pole eksperthinnangu järgi kasutatud ka arhitektuurivõistlusele laekunud töödes välja pakutud jalakäijate ohutust parandavaid lahendusi ega arvestatud võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajaduste ja huvidega.

Arhitektid leiavad, et plaanitav lahendus kaubanduskeskuse ja bussijaama ühendamiseks ei mõju linnaruumis esinduslikult.

Vabakund leiab ekspertiisile tuginedes, et juhul, kui bussijaam jääb plaanitud kohale, siis on praeguses olukorras parimaks lahenduseks bussijaama ooteala viimine Soola tänava äärde, kuid ka siis on hädavajalik teha ümber kogu ümbritsevate tänavate liikluskorraldus.

Eesti Arhitektide Liidu ekspertide töögrupis osalesid Katrin Koov, Tõnu Laigu, Andres Levald, Toomas Paaver ja Kalle Vellevoog. Vabakund tellis ekspertiisi kodanikualgatuse korras ning rahastas seda linnaelanike annetustest ja oma vahenditest.

Detailplaneeringu lahendust tutvustav avalik arutelu on 27. märtsil kl 17 Dorpati konverentsikeskuses.

Tagasi üles