Ülikoolis pahameelt põhjustanud lõputöö hinne jääb jõusse
Õppeprorektor: juhtumile järgneb kindlasti distsiplinaarkaristus!

Tartu ülikooli peahoone.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudis kaitsmisel olnud ning paljude meelest puuduliku sisuga bakalaureusetöö hinnet kõrgkool enam muuta ei saa.

Juuni alguses Tartu Ülikoolis viimasele võimalikule positiivsele hindele E kaitstud bakalaureusetöö «Ideoloogilised manipulatsioonid: kristluse ja kommunismi võrdlus» sisaldas mitmeid faktivigu ning pälvis mitmete asjaosaliste terava kriitika.

Tartu Ülikooli õppeprorektori professor Birute Klaasi sõnul ei ole võimalik laia vastukaja leidnud töö hinnet kõrgkoolil enam muuta, sest selleks oleks pidanud soovi avaldama tudeng ise.

«Kui üliõpilane ei nõustu lõputöö kaitsmisel saadud hindega, saab ta tulemust vaidlustada kahe tööpäeva jooksul pärast lõputöö tulemuste teatavaks tegemist. See vaidlustamise periood on hetkel juba möödas,» kommenteeris Klaas hinde muutmise võimalusi.

Klaasi kinnitusel on juhtum, mis paljude meelest jättis jälje ka ülikooli mainele, võetud laiemalt luubi alla Tartu Ülikoolis. «Sellised asjad ei tohi korduda. Kuigi seda juhtumit ei peaks laiendama kõikidele instituutidele, on see siiski meile väga oluliseks õppetunniks,» tõdes Klaas.

Õppeprorektori kinnitusel tõusetub juhtumi kõrgkooli-poolsete osaliste võimalikest karistustest rääkides küsimus töötaja vastutusest.

«Bakalaureusetöö puhul, mis on üliõpilase jaoks esimesi tõsiseid uurimistöid, on juhendamise roll ülitähtis. Kaitsmiskomisjon peaks aga olema filter, mis hindab töö sisu ja lähtub sellest, kas üliõpilane on saavutanud õpiväljundid või mitte,» selgitas Klaas.

«Sellele vahejuhtumile järgneb kindlasti ka distsiplinaarkaristus, kuid kuna sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan Jaanus Harro on praegu Eestist ära, ei ole veel paika pandud, kellele ning millisel kujul see osaks saab,» kinnitas Klaas ja lisas, et otsuse karistuse osas saab teha siis, kui on võimalik dekaaniga probleemi üle arutleda.

Tagasi üles
Back