Kaitsevägi ja Kaitseliit saatsid täna Tartust sõjakooli aulast viimsele teekonnale kolonelleitnant Meelis Säre.

Kolonelleitnant Säre sündis Tartus 27. novembril 1960. aastal. Ta oli üks esimesi Kaitseliidu taastajaid veel enne Eesti Vabariigi taasloomist  ning Tartu maleva esimene pealik. Kaitseväe taasloomisel asus ta aktiivselt taastama Kuperjanovi pataljoni, kus teenis eri ametikohtadel olles aktiivne õppematerjalide looja ning uudsete õppeprotsesside juurutaja.

Õpetamisega seotuks jäi ka tema edasine teenistus nii kaitseväe peastaabi väljaõpejaoskonna ülemana  kui hiljem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste väljaõppevahendite keskuse ülemana.

Kaitseväeteenistusest reservi arvatuna pühendus Meelis Säre lapsepõlvest alguse saanud muinaskultuuri ja metallikunsti harrastusele. Tema Vanakaru Valukojas valmisid muinasleidude eeskujul pronksehted, samuti oli ta hinnatud sepakunsti tundja, kes juhendas ja nõustas aktiivselt kunstikoolide õpilasi ning teisi metallikunsti huvilisi.

Kolonelleitnant Säret olid saatmas kaitseväe juhtaja kindralmajor Riho Terras, Kaitseliidu staabiülem kolonel Ilmar Tamm, kaitseväe ja Kaitseliidu ohvitserid ning liikmed. Matusetalitlusel osalesid Vahipataljoni kaitseväelased ja kaitseväe orkester. Lahkunu ja tema lähedaste soovil viidi matusetalitusele toodud pärjad ja lilled Julius Kuperjanovi hauale.

Kolonelleitnant Meelis Säre oli pälvinud Kaitseväe teeneteristi riigikaitseliste teenete eest, Kaitseväe teeneteristi eeskujuliku teenistuse eest, mälestusmedali 10 aastat taastatud Kaitseväge ja Kuperjanovi üksikjalaväepataljoni rinnamärgi. Kaitseliidu taastajana on tal Kaitseliidu teenetemärk, Kaitseliidu teenetemedali III klass, Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk ning Kaitseliidu Tartu maleva 1. malevkonna rinnamärk.