Koorijuhi juubelipidu käis kahes linnas

Vaike Uibopuu sai Tartu vilistlaskoori lauljatelt kingituseks oma kodupaiga Urvaste rahvariidevöö.

FOTO: Andres Tennus / Tartu Ülikool

Maikuu kahel viimatisel nädalavahetusel avaldasid lauljad ja kuulajad kontsertidel austust meie üldlaulupidude esimesele naisjuhile, dirigent Vaike Uibopuule.


Tema 70. sünnipäeva puhul anti kontsert Tartus ülikooli aulas ja Tallinna laululava klaassaalis.

Mõlemat sisustasid koorilauljad, kes on alma mater`is õppimise ajal tema käe all akadeemilises naiskooris vokaalmuusikalist kasvatust saanud ja hiljemgi, juba diplomeeritud erialainimestena, kuid ikkagi koorikogemusega lauljatena on oma harrastust jätkanud.

Peale Tartu ja Tallinna vilistlaskoori andsid Vaike Uibopuu juubelikontserdil oma panuse ka praegused ülikooli rüpes tegutsevad kollektiivid. Need on nüüd tema õpilase Triin Kochi juhatusel toimivad Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (TÜAN) ja Tartu Ülikooli Kammerkoor.

Tartus korraldatud juubelikontserdile lisas sobiva nüansi ansambel Triskele.

Jälg kooriliikumises

Aastatel 1963–2005 jõudis TÜAN oma dirigendi Vaike Uibopuu kõrgete kunstiliste taotluste tulemusena rahvusvahelisele areenile. Uibopuu oli ka üks Tartu Ülikooli Kammerkoori asutamise kavandajaid (1971) ja TÜANi Tartu vilistlaskoori ellukutsuja (1992).

Tema teene on Eesti Naislaulu Seltsi taasasutamine (1994). Seltsi kuulub praegu 72 nais- ja neidudekoori.

Hoolides Lõuna-Eesti naiskooride käekäigust, asutas teenekas dirigent koos oma pojaga Tartu Kultuurkapitali juurde Vaike Uibopuu sihtkapitali. Eesmärgiks on toetada ja tunnustada püsivalt tegutsevaid Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente.

Asutamislepingu allkirjastas Vaike Uibopuu koos Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppeliga oma juubelikontserdil Tartu Ülikooli aulas.

Juubilar on ka Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäevade traditsiooni algataja ja kunstiline juht. Ta on pühendanud palju tähelepanu Eesti naiskooride kõlakultuuri ja kunstilise võimekuse tõstmisele. Selle eest on ta pälvinud Eesti Vabariigi kõrgeid autasusid. Ta on ka Tartu linna aukodanik.

Rohkelt õnnitlejaid

Sellepärast ongi mõistetav suur pidulikkus ja õnnitlejate rohkus Vaike Uibopuu 70. sünnipäeva kontsertidel Emajõelinnas ja pealinnas. Ja aeg-ajalt, nagu nüüdki, valgub üle maa Tallinna kokku Eesti Koorijuhtide Naiskoor. Enesestmõistetavalt laulis Tallinna laululava klaassaalis ka TÜANi Tallinna vilistlaskoor.

Dirigeerisid Vaike Uibopuu, Triin Koch ja Andres Siimon. Kontserti juhtis Taisto Noor.
Vaike Uibopuu endised ja praegused lauljad ning Elleri muusikakoolis tema õpilaseks olnud koorijuhid tänasid teda kasvatuse ja muusikamaailma kui imede aia avamise eest.
 

Tagasi üles