Baeri tänavale kavandatakse äri- ja kortermaja

Baeri tänav Tartus.

FOTO: Sille Annuk

Tartu linnavalitsus kiitis heaks ja saatis avalikule arutelule K. E. von Baeri tn 4 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse, mille järgi kavandatakse sinna uut äri- ja kortermaja.

Planeeringuala suurusega 3068 ruutmeetrit asub Kesklinnas vanalinna muinsuskaitsealal. Artes Terrae OÜ on koostanud K. E. von Baeri tn 4 krundi detailplaneeringu ja ehitusprojekti muinsuskaitse eritingimused, mis muu hulgas näevad ette hoonekompleksi tänavaäärse telliskivimaja säilitamise ja restaureerimise.

Planeeringu eskiislahendusega on määratud ehitusõigus 150-ruutmeetrise ehitusaluse pindalaga ja 60-meetrise absoluutkõrgusega korterelamu rajamiseks ja olemasoleva hoone laiendamiseks kuni 1341-ruutmeetrise ehitusaluse pindalaga ja 62,3-meetrise absoluutkõrgusega äri- ja kortermajaks. Kortereid kavandatakse kõigi kolme hoone peale kokku kuni 44. Krundile plaanitakse ka alajaam ja prügimaja.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu on 22. jaanuaril kell 15 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis, Raekoja plats 3.

Tagasi üles