Kullast linnapea kuju raeplatsile ei tule

Tartu Raekoja plats.

FOTO: Margus Ansu

Kaasava eelarve eksperdirühm valis linlaste pakutud 158 ideest välja 74 ettepanekut, mis pannakse detsembri esimesel nädalal rahvahääletusele.

Eksperdirühma kuulunud linna teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka selgituse järgi jagati saabunud ideed jah- ja ei-nimekirja. Esimesse jäi lõpuks 74 ning teise 59 ettepanekut. Lukka märkis, et eksperdirühm kogunes ideid hindama kaks korda.

Jah-nimekirjast võib leida mitu pargi korrastamise, koerte jalutusväljaku ehitamise ja laste mänguväljakute rajamise ettepanekut. Samuti lähevad hääletusele Toomemäe päikesekell, Aleksandr Solženitsõni mälestusmärk, kesklinna betoonist rulapark, Annelinna korvpalliplatside ja koolistaadionite korrastamine, avalik telefonilaadimispunkt, mitme purskkaevu rajamine ning palju muud.

Valikust jäi teiste hulgas välja linnapea hiiglasliku kullast kuju rajamine raeplatsi. Eksperdikomisjoni arvamus oli, et kuju maksumus ei mahu eelarvesse, samuti ei ole võimalik ümbritsevate majade katustest kõrgemat kunstiobjekti rajada muinsuskaitselistel kaalutlustel.

«Eksperdid hindasid üksnes idee teostatavust ja kas on tegemist investeeringuga. Kas idee on hea või mitte või kui paljusid linlasi see idee puudutab, ei arutatud. See on linnaelanike otsus,» selgitas Lukka.

Raha ja aeg

Eksperdirühma juhtinud abilinnapea Raimond Tamme sõnul oli valikust kõrvale jäänud ideedel erinevad põhjendused. «Oli maksumusest tulenevaid põhjusi ehk need pole selle eelarve raames realiseeritavad. Oli ka selliseid ettepanekuid, mis pole järgmise aasta jooksul teostatavad,» rääkis Tamm. Kaasava eelarve projekt näeb ette, et pakutud idee peab olema elluviidav 140 000 euroga ning 2014. aasta jooksul.

Tamme sõnul oli esitatud ettepanekute kvaliteet väga erinev. «Oli väga korrektselt vormistatud ideid, mida oli käsitletud piisavalt detailselt. Aga oli ka väga üldsõnalisi, mida oli raske piiritleda,» hindas Tamm ning tunnistas, et seetõttu oli ka valikut teha raske.

«Kõige lihtsam oli hinnata ideid, mis olid esitatud piisavalt detailselt. Aga kindlasti me ei seadnud seda määravaks ega ei tõstnud ideed kohe kõrvale, kui detailsust polnud. Me täpsustasime ideid ise ja osade puhul võtsime ühendust ka idee esitajaga,» rääkis abilinnapea ja toonitas, et linn hindas siiski ainult idee teostatavust, mitte seda, milline on mõistlik ja milline ebamõistlik ettepanek.

Tutvustus ja hääletus

19. novembril kell 17.30 on Tartu Loomemajanduskeskuses ideede tutvustusüritus, kus räägitakse hääletusele minevatest ettepanekutest ja sõna saavad soovi korral ka ideede esitajad. Üritust juhib Markus Toompere.

Parima idee väljaselgitamiseks korraldatakse 2.–8. detsembrini internetis rahvahääletus. Hääletamiseks kasutatakse volikogude infosüsteemi volis.ee keskkonda. Spetsiaalselt kaasava eelarve jaoks väljatöötatavat programmi saaksid hiljem kasutada ka teised omavalitsused.

Internetis saab hääletada vaid ID-kaardiga. «Kes ei oska või kel pole ID-kaarti, siis neil on võimalik tulla samadel kuupäevadel linnavalitsuse infokeskusesse ja hääletada seal,» ütles Lukka. Hääletada saavad vaid need, kes on elanikeregistris tartlasena kirjas ja vähemalt 16-aastased. Kõige rohkem hääli saanud idee kinnitab aasta lõpus volikogu ja see läheb tuleval aastal töösse.

Kaasava eelarve ettepanekuid

• Kommertsgümnaasiumi ja Descartes’i vahelise pargi korrastamine

• Haridus- ja teadusministeeriumi esise pargi korrastamine

• Vanemuise pargi korrastamine

• Mathieseni pargi uuendamine

• Sildid Raadi parki

• Pingid Raadi mõisaparki

• Pingid Annelinna

• Toomemäe pinkide uuendamine

• Pingid Karlovasse

• Senffi trepi rekonstrueeri-mine

• Tartu endise tapamaja värava ja sissesõidu restaureerimine

• Peetri turu ümbruse ja tiigi korrastamine

• Koerte jalutusväljaku rajamine

• Mänguväljak Raadi linnaossa

• Lasteaedade mänguväljakute ühishange

• Linnale kuuluva tenniseväljaku rajamine

• Lisada linna lauatenniselaudu

• Taldrikugolf Ropka puhkeparki

• Trenažöörid Forseliuse parki

• Trenažöörid Karu parki

• Betoonist rulapark kesklinna

• Sportimisvõimaluste parandamine dendropargis

• Sportimisvõimaluste loomine Emajõe kallastele

• Uus Tartu kultuuriaken

• Teabetahvel

• Osalusdemokraatia portaal

• Purskkaev Raadi järvele

• Metallist linnamakett südalinna

• Tualettide paigaldamine Anne kanali äärde

• Õuesõppe klass Anne kanali ja Emajõe vahele

• Piknikukohad Emajõe äärde

• Hipodroomi-Kasesalu tänava kergliiklustee rajamine

• Rendirataste süsteemi rajamine

• Statsionaarne jalgrattapump

• Säästva renoveerimise infokeskuse hoone korrastamine

• Saksa Kultuuri Instituudi remont

• Kivi tänava sadeveekanalisatsioon

• Kunstigümnaasiumile uued rõivistud

• Varikatuste ja kaameratega jalgrattaparklad

• Pika tänava kõnnitee

• Ühendustee rajamine Kreutz-waldi tn ja Supilinna vahele

• Lennukas vertikaalaianduslik idee

• Kohvik «Meie Emajõgi»

• Emajõele talisupluspaviljonide paigaldamine

• Täielikku nimekirja saab vaadata aadressilt www.tartu.ee/kaasaveelarve

Tagasi üles