Vastavad Tartu linnavolinikud: miks oli teie arvates õige tõsta linnapea ja abilinnapeade palka?

Uus linnavalitsus: abilinnapead Raimond Tamm (vasakult), Kajar Lember, Vladimir Šokman ja Jarno Laur, linnapea Urmas Kruuse ning abilinnapea Tiia Teppan.

FOTO: Margus Ansu

Igor Abarenkov

Keskerakond

Üks asi, et tuleb stimuleerida inimesi rohkem selleks, et teha paremini tööd, see on absoluutselt tõsi. Teine asi: me teame, meil igapäevane elu kallineb ka.

Vahepeal on juhtunud niimoodi, et ärisektoris on palgad suhteliselt kõrged, avaliku sektori jaoks ei piisa häid kvalifitseeritud spetsialiste. See mingil määral peaks õigustama, et tuleb hoida palka normaalsel tasemel.

Senta-Ellinor Michelson

Reformierakond

Ma arvan, et õige oli see selle tõttu, et on juba nii palju aastaid olnud üks ja sama palk. Ma arvan, et tõus ei olnud ka nii suur, et see tegelikult väga oluliselt mõjutaks linna eelarvet.

Lemmit Kaplinski

Sotsiaal­demokraatlik Erakond

Ma nüüd ei mäleta, kas see oli Aadu Must vist, kes arvas, et kaheksa aastat tööd tähendab, et linnapea palka võib tõsta kolm protsenti. Need summad on nii väikesed, et ei kata isegi inflatsiooni ära.

Teine asi on, et kaks esimest volikogu istungit lähevad selleks, et linnavalitsus saaks tööle hakata. Ja ma arvan, et on mõistlik need asjad kiiresti ära teha, sest siis saab sisuliste asjadeni jõuda.

See on tõesti nii pisike palgatõus, me ei saa seda hakata võrdlema lasteaednikega, seal me räägime ikkagi miljonitest eurodest ja suurematest protsentidest.

Ants Laaneots

Reformierakond

Tõsteti Tartu linnapeal saja euro võrra: sai enne 3195 ja nüüd saab 3300. Kuna niikuinii elukallidus ja inflatsioonid ja kõik mõjutavad seda asja, siis arvestati sellega. Aga millal seda ikka teha, palka määratakse üks kord ja just pärast kohalikke valimisi.

Mina olen uus inimene volikogus, aga nagu aru saan, siis see otsustati järgmise valitsemisperioodi peale ja rohkem selle küsimuse juurde ei tulda.

Piret Uluots

Sotsiaal­demokraatlik Erakond

Põhimõtteliselt olin nõus Marju Lauristiniga (Lauristin ei hääletanud palgatõusu poolt – toim), aga koalitsioon ei saa kohe esimesel istungil ühtsust kaotada. Ka lasteaiaõpetajad tahavad, et neil palka tõstetakse. Selle nimel linnavalitsusele sada eurot juurde anda ei ole nagu väga suur kulu.

Tarmo Noop

Reformierakond

Ma ei tea, kas teie teate kedagi, kelle palk kaheksa aasta jooksul ei oleks üldse tõusnud. Me räägime praegu kolmeprotsendilisest tõusust kaheksa aasta peale.

Me räägime, et on väga normaalne tõsta õpetajate palku, sotsiaaltöötajate palku, lasteaednike palku, arstide palku, õdede palku jne, kuid kaheksa aasta perspektiivis pole linnavalitsuse liikmete palgad absoluutselt tõusnud. Praegu me räägime marginaalsest tõusust, mis on märgiline. Me näitame, et me väärtustame linnavalitsuse tööd.

Tartu linna juhtimine ei tohiks kindlasti olla vähem väärtustatud kui keskmise äriettevõtte juhtimine. Selles suhtes ma ei näe küll keskmise äriettevõtte juhtide palkadega võrdluses, et linnavalitsuse palgad oleks neist üle. Pigem on selgelt alla.

Linnavalitsuse liikme koht ei ole kindlasti selline, kus korraldaksime konkursi, et kes on väiksema palga eest nõus. Kui tahame ikka sinna saada häid spetsialiste, häid juhte, ei tohiks meil häbi olla normaalselt maksta.

Artjom Suvorov  

Keskerakond

Avaliku sektori palgatõus on alati väga õrn teema ja avalikkus seda väga positiivselt vastu ei võta. Aga mis oli meie arvamus: et linnapeade palk ei ole viimased viis aastat tõusnud.

Tuleb tunnistada, et linnapea ja abilinnapea on ikka tippspetsialistid, ei tohi juhtuda nii, et mõned lihtsalt loobuvad sellest ametist, kuna neile kuskil erasektoris pakutakse võib-olla kõrgemat palka.

Iseenesest see sada eurot kuus ei ole ka väga suur koormus linnale. Aga leidsime, et see oli vajalik. Ka volikogus käis jutt, et linnapea ja abilinnapead on väärt kolmeprotsendilist palgatõusu. Minu isiklik arvamus ühtib fraktsiooni arvamusega. Tuleb tunnistada, et see on väga raske töö.

Natalia Trošina

Keskerakond

Ma arvan, et tegelikult tehti seda ainult selleks, et summa oleks ümmargune. Mina leian ainult sellise vastuse. Kuna põhimõtteliselt ka mina ei näe põhjust, et tõsta. Hääletasin poolt, kuna uus palgasuurus on mugavam lugemiseks. Eesti krooni ajast pärit palgad eurodes olid tõepoolest kohmakad.

Ja teine aspekt, mis oli arvesse võetud: palkade kehtivus nelja aasta perspektiivis. Kas selline otsus oli õigeaegne just praegu, on puhtalt moraalne küsimus.

Kadri Leetmaa

Sotsiaal­demokraatlik Erakond

On selline kord Tartu linnas, et palk määratakse ametisse nimetamisel. Kui seekord poleks üldse palkasid muudetud, siis oleks selline olukord, et kaheksa aastat on täpselt sama palk.

Pigem võiks arutleda selle üle, millised on tööturul analoogse spetsialisti, linnapea või abilinnapea võimalused. Jah, muidugi on peale suure palga ka teisi võimalusi, miks inimesed oma tööd teevad. Näiteks armastavad oma tööd. Tihti lepivad inimesed seetõttu ka väiksema palgaga.

See tõus on suhteliselt sümboolne, aga minu teada otsustati see eestseisuses. Või õigemini valimistel osalenud erakondade ja nimekirjade koosolekul arutleti selle üle, milline tõusu suurus võiks olla.

Mina ei kuulnud volikogu saalis ühtegi sisulist põhjendust palga suuruse kohta, ka opositsiooni poolt mitte. Räägiti vaid, kas tõus on hea või halb, kas see annab rahvale halva märgi või hea märgi. Kuid sisulist põhjendust, missugune on linnapeale või abilinnapeale sobiv palk, ma ei kuulnud.

Valvo Semilarski

Reformierakond

Meil fraktsiooni esimees Mihkel Lees oskab seda kommenteerida.

Mina näen seda nii, et viimane palga ülevaatus oli neli aastat tagasi, nüüd tuleb veel neli aastat lisaks. Kokku kaheksa. Selle perioodi peale kolmeprotsendine palgatõus ei ole küll ebaõiglane. Ma pean seda silmas arvestades töömahtu ja vastutust. Kas tõus on piisav, seda on keeruline öelda. Just pidades silmas kaheksa-aastast perioodi. See palgatõus on tõesti väga minimaalne.

Toomas Jürgen­s­tein

Sotsiaal­demokraatlik Erakond

Ei ole mugav vastata. Nii palju kui ma tippjuhtide palku tean, Tartu linnajuhtide palk ei ole seal tipus. Mõnes sektoris, näiteks IT-sektoris, olen ka palkasid kuulanud ja tean, et sealne tase võib olla küllaltki lähedane linnapea palga tasemele.

Üks asi, millele ma veel mõtlesin, et olgugi see majanduse prognoos nagu on, eeldan ikkagi, et õpetajana mul igal aastal teatav palgatõus tuleb. On see kolm protsenti, neli protsenti. Vahel lubatakse natuke rohkem. Aga igal aastal tuleb. Linnapea palk fikseeritakse neljaks aastaks, tõenäoliselt see oleks pikemaks ajaks ilma tõusuta paika pandud … See on iseendaga kompromissi otsimine. See on teatud mängureeglite järgimine.

Jelena Frunze

Keskerakond

Ma arvan ikka, et linna juhendamine on väga suur töö tegelikult. Kui inimene töötas väga edukalt nii palju aastaid ja hinnad meil ka tõusevad, siis peab ikka inimest hindama ja palka tõstma, eks. See on minu arvamus.

Ega linna juhtimine ei ole niisama töö, see on väga raske töö ja oma perekonna jaoks mõnikord üldse aega ei ole. Inimene on pühendunud oma tööle.

Tagasi üles