Lõuna-Eesti kriisikomisjon valmistub suurveeks

Kevadine suurvesi

FOTO: Elmo Riig/ Sakala.

Täna toimunud Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni korralisel istungil moodustati ajutine töögrupp, kes hakkab kaardistama üleujutuseohuga alasid ning valmistub konkreetseteks tegevusteks.

Vastavalt Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) poolt kriisikomisjonile tehtud ülevaatele on lumevee ressurssi piisavalt kevadise üleujutuse tekkeks Lõuna-Eesti üleujutusohtlikel jõgedel, järvedel ja paisudel, ent palju oleneb märtsi ja aprilli ilmaoludest, vahendas Lõuna-Eesti päästekeskuse pressiesindaja.

Sellest johtuvalt pidas kriisikomisjon vajalikuks ajutise töögrupi moodustamist.

Töögrupi ülesandeks on kohalike omavalitsustega koostöös kaardistada üleujutusohtlike piirkondade majapidamised ja elutähtsaid teenuseid osutavad asutused, vaadata üle asutuste ressursid üleujutustele reageerimiseks, ette valmistada elanike teavitamine ja leppida kokku ohustatud aladel elavate inimeste evakuatsiooni ja nende vara kaitse korraldus.

Üleujutuse korral tiheasustusalal juhib hädaolukorra lahendamist ning hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamist päästeasutus. Töögruppi kuuluvad Lõuna-Eesti päästekeskuse, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni, Lõuna prefektuuri, Lõuna regionaalse maanteeameti ja üleujutusohuga alade omavalitsuste esindajad, kaasatakse ka EMHI hüdrolooge.

Samuti anti istungil ülevaade kohalike omavalitsuste kriisikomisjonide moodustamise seisust. Tänaseks on kriisikomisjonide tööd puudutavad dokumendid ette valmistanud kolmandik Lõuna-Eesti omavalitsustest. Dokumendid kriisikomisjoni moodustamiseks peavad omavalitsused päästekeskusele esitama 31. märtsiks.

Üleujutusohuga aladest ja paisudest Eestis annab ülevaate keskkonnaministeeriumi kodulehel olev kaart.

Tagasi üles