Tartusse õppima tahtjaid takistab rahapuudus

Need 10. klassi õpilased otsustasid kooliteed jätkata just Miina Härma gümnaasiumi õpetajate käe all.

FOTO: Sille Annuk

Tartu linna populaarseimad gümnaasiumid meelitavad igal aastal põhikoolilõpetajaid oma seinte vahele. Paraku ähvardab raske majanduslik olukord kärpida ülikoolilinna õppima suunduvate õpilaste arvu.


Läinud sügisel alustas Tartu koolide kümnendates klassides oma gümnaasiumiteed 458 väljastpoolt linna tulnud noort. Hugo Treffneri gümnaasiumi kasuks otsustas neist koguni 112 ja Miina Härma gümnaasium kinnitas enda õppurite hulka 53 soovijat.

Õppureid jääb vähemaks

Suured linnakoolid klasside täitumuse pärast hirmu ei tunne, ehkki kandideerijaid jääb iga aastaga palju vähemaks.

Tartu abilinnapea Jüri Sasi toob olukorra põhjusena välja kaks aspekti: iga aastaga vähenev põhikoolilõpetajate hulk ja perede raske rahaline seis. «Eks need majanduslikud olud otsustavad paljugi, kas tullakse Tartusse või mitte,» nentis Sasi.

Mullu juhtus, et nii mõnigi andekas 9. klassi lõpetaja oli sunnitud loobuma heast haridusest linnakoolis just ema-isa õhukese rahakoti tõttu.

«Möödunud aasta suvel olid mõned äraütlemised vanemate poolt, kes ei ela Tartu linnas ja kes ütlesid, et neil ei ole nii palju raha, et üürida Tartus korterit,» kinnitas Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer tekkinud olukorda.

Abilinnapea hinnangul on õppekohtadest loobumine pigem viimastel aastatel esile kerkinud nähtus: «Viis-kuus aastat tagasi oli küll niimoodi, et kui näiteks 500 inimest käis kandideerimas, siis oli tõsine rebimine nende kohtade peale ja naljalt ei öeldud kohast ära.»

Kuna kohustuslikud õppetööga kaasnevad kulud jäävad Ott Ojaveeri hinnangul linna- ja maakoolides samasse suurusjärku, võib kohast loobumise üheks peamiseks põhjuseks pidada just vanematele vastuvõetamatult suuri üüriarveid.

Koolijuhid hirmu ei tunne

Miina Härma gümnaasiumisse pääsuks vajalikele ka tsetele on end praeguseks kirja pannud 437 inimest – 100 võrra vähem kui mullu.

Kuigi registreerimine alles käib, ei usu direktor Ene Tannberg võimalusse katsetel sama palju õppureid kohata kui eelmisel aastal. «Umbes 70 inimest on iga aastaga vähemaks jäänud,» püüab Tannberg varasemate aastate tulemusi meenutada.

Kuigi keeruliste majandusolude mõju selgub tõenäoliselt pärast jaanipäeva, mil vastuvõetud õppima asumist dokumentidega kinnitavad, ei tunne Tartu tippkoolide juhid suve ees hirmu.

«Me oleme praeguse seisuga rahul. Sel aastal on registreerunuid vähem kui varem, aga see arv on minu jaoks rõõmustav,» kinnitas Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor, kes kartis hullemat olukorda.

Mujalt tulijad
Tartu gümnaasiumidesse tulnud õpilased maakonniti (2009/2010. õ-a)

• Põlvamaa 98
• Võrumaa 85
• Jõgevamaa 81
• Valgamaa 53

Tagasi üles