Kohtu otsus GoBusi tööd veel ei takista

GoBusi endine juhatuse liige Aivo Pärn jagas üleeile Tartu maakohtu Põlva kohtumajas pärast süüdimõistva otsuse väljakuulutamist kommentaare.

FOTO: Margus Ansu

Kuni GoBusi ja tema juhtivtöötajaid kriminaalkorras süüdi mõistev kohtuotsus ei ole jõustunud, ei takista see GoBusi jätkamist Tartu linnaliinide teenindajana ega osalemist uuel liiniveohankel.


Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et kui Tartu maakohtus üleeile GoBusi ja tema juhte altkäemaksu ja pistise andmises süüdi mõistev otsus peaks jõusse jääma ka järgmise astme kohtutes või siis süüdimõistetud loobuksid maakohtu otsust edasi kaebamast ja see jõustub, saab see GoBusi Tartus jätkamisele takistuseks.Tartu maakohus mõistis süüdi nii firma GoBus kui selle töötajad Aivo Pärna, Valter Keisi ja Kalle Muru. Keis on GoBusi Tartu regiooni direktor.Rida takistusi


«Sisuliselt tähendaks see, et GoBus ei saa osaleda uuel hankel,» kinnitas Mölder.Kui süüdi mõistev otsus jõustuks, ei saaks hankel osaleda GoBus, kuid takistatud ei ole mõne teise Go gruppi kuuluva ettevõtte osalemine. Eeldusel, et see täidab muid nõudeid, näiteks kaheaastane vedamiskogemus.Siis muutub aga oluliseks, kes on selles firmas vedude eest vastutav isik. Mölder tõi näiteks, et kui GoBus sooviks tulla hankele Automeniga ja vastaks tõele, et selle firma vedude eest vastutab Valter Keis, siis Automen osaleda ei saaks. Lahenduseks oleks uue vastutava isiku võtmine.Riigihanke korraldamise ajal linn vedude eest vastutavat isikut ei küsi. Kuid vastutav isik ja tema maine on seotud tegevusloaga, mis on hankel osalemise eelduseks.«Kui kohtulahend sellisena jõustuks, välistaks hankel osalemise nii see, et GoBus mõisteti süüdi, kui ka see, et tema ametlikud esindajad mõisteti süüdi. Samas formaalselt on seaduslikku esindajat väga lihtne asendada,» ütles Mölder.Praegust lepet ei mõjuta


Senist tööd Tartu linnaliinidel aasta lõpuni kehtiva lepingu alusel kohtuotsuse jõustumine ei mõjutaks. Mölderi seletusel ei reguleeri ühistranspordi seadus olukorda, mis lubaks lõpetada vedaja kriminaalkorras süüdimõistmise tõttu hankelepingut.«Ainus võimalus on, et ühistranspordiseadus lubab tunnistada kehtetuks tegevusloa, mis võib kaasa tuua hankelepingu lõpetamise, sest vedajal peab ju olema tegevusluba,» kostis ta.Siin on aga tema sõnul aga: lihtsam on tegevusluba kehtetuks tunnistada põhjusel, et vedude eest vastutav isik ei vasta nõuetele. Vastutaja maine tingimused on tunduvalt karmimalt reguleeritud kui ettevõtte maine omad. Firma maineprobleemid võimaldavad teoreetiliselt tegevusloa kehtetuks tunnistada, aga see, mida peetakse mainekaks ettevõtteks, on tunduvalt pehmemalt sõnastatud.Mölderi sõnul on võimatu ennustada kohtuvaidluse tulemust. Linna seisukohast on olukord häiriv, kuid linn peab lähtuma õigusest ega saa häirivuse pärast lepinguid üles öelda.

Tagasi üles