Teadusraha jagamine jõudis esimese verstapostini

FOTO: Margus Ansu

Läinud nädalal elas teadlaskond «väga erutatud ja konkurentsitiines atmosfääris», nagu kirjeldas õhkkonda üks reaalteadlane. Põhjuseks see, et Eesti Teadusagentuur (ETAg) edastas asutustele info rahataotluste menetlemise seisu kohta.

Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja Madis Saluveer ütles, et kuna institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse taotlusvoorud omavahel ajaliselt kattuvad, siis oli vaja asutustele teatada, millises ulatuses ja milliseid institut-sionaalseid teemasid rahastatakse.

Saluveeri sõnul annab see asutustele aega mõelda, kas nad tahavad hakata taotlema personaalseid uurimistoetusi, juhul kui nende institutsionaalsele uurimistoetusele esitatud teemat ei rahastata või rahastatakse osaliselt.

Kui Tartu Postimees kontrollis vihjet, et praeguse seisuga on üks rahast ilmajääjaid Tartu ülikooli rektori Volli Kalmu esitatud taotlus, jäi Kalm napisõnaliseks. «Esialgse info põhjal ei ole mul paraku võimalik veel midagi kommenteerida,» ütles Kalm.

Saluveer lausus, et juba selle nädala lõpus saadab ETAg asutustele ka ametlikud eelotsused, kus on kirjas hinnangud taotlustele koos ettepanekuga teemat rahastada või mitte.

«Sellele järgneb niinimetatud ärakuulamisperiood,» kirjeldas Saluveer asjade edasist käiku.

See tähendab, et esialgsete otsuste kohta on asutustel võimalik teadusagentuurile tagasisidet anda. «Siis tuleb hindamisnõukogu uuesti kokku ning teeb tagasiside ja oma arvamuse põhjal lõplikud ettepanekud,» rääkis Saluveer.

25. oktoobril peab hindamisnõukogu tegema haridus- ja teadusministrile lõplikud ettepanekud institutsionaalsete uurimistaotluste rahuldamise kohta.

Kuigi Saluveeri sõnul on «suures pildis asjad paigas», ei saa ETAg veel anda selgitusi, milliste teadusteemade kohta tehakse ministeeriumile ettepanek rahastamiseks ja milliste kohta mitte. «Sellise info saame anda alles siis, kui minister oma käskkirja allkirjastab,» ütles Saluveer.

Saluveer tõi välja, et institutsionaalsete uurimistoetuste saamiseks esitati sel aastal 126 taotlust kogusummas 35,15 miljonit eurot.

Teaduse rahastamise reformi teisest aastast ja aset leidnud muutustest kirjutas viimases Sirbis ETAg juhatuse esimees Andres Koppel.

Tagasi üles