Tartlasel Baeril on saar ja mäed

Karl Ernst von Baeri järgi on maailmas nimetatud seitse geograafilist objekti. Teadlaste maailmakaardi koostajad Veronica Irmann, Terje Lõbu ja Erki Tammiksaar ei usu, et nende järgi mõni avastatud maatükk nimetataks.

FOTO: Sille Annuk

Kelle nime annaksid praegused Eesti geograafid tundmatule saarele, mille nad avastaksid Vaiksest ookeanist? Toomas Hendrik Ilvese, Alar Karise või hoopis mõne näitleja või kirjaniku nime?


Tõenäoliselt ei hakka maakeral ükski geograafiline objekt kandma mõne siinse lehelugeja nime, sest suurem osa maakera maismaast on juba avastatud ning nime saanud.Kui aga mõni värskelt avastatud geograafiline objekt vajaks tõepoolest nimetamist, oleks heaks tavaks anda sellele mõne tunnustatud teadlase nimi.19. sajandil ja 20. sajandi alguses, kui paljud teadlased osalesid ümberilmareisidel ja uurimisekspeditsioonidel, nimetati avastatud geograafilisi objekte oma teadusvaldkonna suurkujude järgi.Seetõttu ongi paljudel mäekurudel, väinadel ja saartel just geograafide ja maadeuurijate nimed. Tartu Ülikooliga seotud teadlaste järgi on nime saanud sadu pinnavorme ning nüüd on neid võimalik vaadata ka internetist digitaalselt kaardilt.Uuring kaartidelt

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi ekspositsioonijuht Terje Lõbu, kes on üks kaardi koostajatest, selgitas, et otsis infot Tartuga seotud teadlaste kohta vihjetest, mis olid mälestusraamatutes.«Kui oli teada, et mingil aastal mõni teadlane osales kuskil ekspeditsioonil, siis võtsin ette kaardi selle paiga kohta, kus ekspeditsioon käis, ja hakkasin uurima,» rääkis Lõbu.Kaarti koostas Lõbu mitu aastat koos TÜ loodusloomuuseumi spetsialisti Veronica Irmanni ja Erki Tammiksaarega Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskusest.«Me piiritlesime neid teadlasi sellega, et nad on kas Tartu Ülikooli audoktorid, siin töötanud või olnud ülikooli teadlastega väga tihedalt seotud,» selgitas Tammiksaar.


Lõbu lisas, et kaart pole kindlasti lõplik ning täieneb nii piltide kui isikulooliste andmetega.Koostajad sooviksid, et tulevikus näeks neid kohti lisaks Google´i kaardile ka ajastutruudelt originaalkaartidelt. Praegu on kaardi juures teadlase nimi ning sünni- ja surmadaatumid. Mõne juures on ka pikemalt isikuloolisi andmeid ning pilt.


Huvitavaim on aga vaadata kõiki neid kohti, mis on teadlase järgi nimetatud, ning sedagi, kes objektile nime on andnud.Üks kuulsaimaid Tartuga seotud teadlasi on kahtlemata Karl Ernst von Baer, kelle üheks oluliseks saavutuseks oli munaraku avastamine ning embrüoloogiale kui teadusharule aluse panemine.Vähem teatakse aga seda, et Baeri järgi on maakeral nimetatud saar, kaks neeme, künkad, paar mäge ja mäeahelik. Suisa salajane on aga fakt, mille leidis hiljuti TÜ ajalooprofessor Aadu Must – Baer võis olla ka Venemaa analüütilise luure üks asutajaid ja selle ideoloogiline juht.Nimeline aianurk

Urvastes sündinud geograaf ja polaaruurija parun Eduard Gustav von Toll oli see mees, kelle algatusel said endale Tartuga seotud teadlaste nimed mitmed geograafilised objektid.Tema enda järgi on aga nimetatud teadaolevalt üheksa objekti üle maailma.


Kaardi koostajad leidsid, et kui nende endi järgi midagi nimetada, siis ilmselt poleks see maatükk, jõgi ega järv.«Mina tahaks hoopis, et mõni tähtis loodusseadus minu nime kannaks, vaat see oleks midagi! Näiteks Baeri jõgede uhtumise seadust õpib koolis palju suurem hulk inimesi kui Baeri neeme,» naljatas Tammiksaar.Kui just maatükk kaardi loojate järgi nime peaks saama, oleks selleks Lõbu arvates mõni koduse maja ümber asuva aia nurk.Eesti teadlased maailmakaardil


• Kaart asub aadressil http://unite.ut.ee/teadus.• Kaardil on 58 Eestiga seotud teadlast.• Nende järgi on nimetatud 188 geograafilist objekti.• Kaardi esitlus on täna kl 16 TÜ ajaloo muuseumis, kus avatakse ka Jaan Künnapi näitus «Tõus Araratile 180 aastat hiljem». 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles