Ilmatsalus valmivad mürinal kergteed

Ilmatsalu alevik näeb praegu välja nagu suur ehitustanner, kuid 10. novembriks on kopad kadunud ning ratta- ja kõnniteedel uus asfalt peal.

FOTO: Kristjan Teedema

Seni on Tähtvere valla Ilmatsalu aleviku inimesed käinud jalgsi ja sõitnud rattaga mööda autoteid, hilissügiseks muutub liikluspilt asulas täielikult. Seni tuleb olla aga ettevaatlik, sest kõikjal askeldavad kopad ja veoautod.

Alevikus on kaks bussipeatust, kool, lasteaed, vallamaja, ettevõtted ja asutused, loetles Tähtvere vallavanem Rein Kokk.

Omaaegse erastamise käigus läksid kõnniteed aga kaduma. «Rahvas käib mööda tänavaid autode vahel,» nentis ta.

Kõigi nende kohtade vahel saavad ratturid ja jalakäijad tulevikus liigelda aga palju turvalisemalt. Ehitajal on vastavalt lepingule aega 50 päeva, et teha valmis 1425 meetrit kergliiklusteid.

Kaks meetrit laiade asfaldiga kaetud teelõikude ehitamine läheb maksma 200 000 eurot, millest pisut enam kui neljandiku peab tasuma Tähtvere vald. Suurema osa summast sai omavalitsus Ettevõtluse Arendamise SA-lt.

Tulevikus Tartuni

Kergteed ei paranda üksnes inimeste igapäevast elukvaliteeti, vaid annavad võimaluse korraldada ka näiteks võistlusi, leidis vallajuht.

Tulevikus tahab vald kergteed Tartu poole pikendada. Vallavanema kinnitusel on maanteeametil plaanis 2015. aastal laiendada Ilmatsalu silda ning siis tahab vald venitada kergliiklustee Rahingeni. «Ehk õnnestub tulevikus ehitada kergtee Tartu piirini välja,» lootis Kokk.

Pikka kergteed Tartuni kavandab samal ajal ka Tartu vald, soovides pikendada Maramaal lõppeva teelõigu Piibe maantee kõrval Lähteni välja.

Ettevalmistuse selleks on võtnud enda kanda Raadi SA. Selle juhi Jüri Reinpõllu sõnul on 6,2 kilomeetrit pika kergtee projekteerimine juba käimas.

Kui projekt valmis, esitab sihtasutus taotluse siseministeeriumi kergteede programmist toetuse saamiseks.

Reinpõllu kinnitusel on Lähte–Maramaa tee pandud seal eelisnimekirja ning toetuseks ette nähtud 230 000 eurot. Teist sama palju tuleb välja panna aga Tartu vallal.

Sillal kitsam

Muidu tuleb uus kergtee sama lai, nagu senine lõik, kuid Kärkna sillal tuleb ratturitel hakkama saada märksa kitsamates oludes. «Teist silda ei jaksa paraku kõrvale ehitada,» nentis Reinpõld.

Enamiku maaomanikega on kokkulepped ehituseks juba saavutatud, mõned läbirääkimised seisavad veel ees.

Kogu projekt ühes kooskõlastustega tuleb esitada mi-nisteeriumile detsembri alguses.

Sama kuu jooksul peaks tulema ka lõplik rahastamisotsus. Ehitaja leidmiseks on vaja välja kuulutada aga uus konkurss, mistõttu ei ole tee valmimise kuupäev esialgu veel teada.

Tagasi üles
Back