Hooldekodu tulevik ajab mäksalasi tülli

Hooldekodu paikneb endises Kastre mõisas.

FOTO: Kristjan Teedema

Mäksa valla valimisvõitluse keskmesse tükib hooldekodu Härmalõng, mida vallavanem Elina Madal püüab opositsiooni arvates erakätesse sokutada. Vallavanem eitab igasugust äri­huvi valla asutuse muutmisel sihtasutuseks.

Mäksa valla elanik, ettevõtja Madis Masing, kes kandideerib 20. oktoobri kohalikel valimistel vallavolikogusse valimisliidus Ühtne Mäksa, on veendunud, et eelmäng hooldekodu mahaparseldamiseks praeguse volikogu heakskiidul on määratud algama enne valimisi.

Masingu juttu toetab tõsiasi, et neljale valimiseelsele nädalale on pressitud tervelt kolm istungit, tavaliselt koguneb Mäksa volikogu kord kuus.

«Istungeid on vaja teha tihedamini, sest enne valimisi tuleb teha seaduse järgi ära veel hulk eelarvega seonduvaid otsuseid,» põhjendas vallavanem Elina Madal. «Ka tuleb uuele volikogule ette valmistada hulk alusdokumente.»

Justkui oleks rutt

Madis Masingu arvates on asi lihtsalt selles, et plaaniga kujundada valla asutusena tegutsevast Härmalõngast sihtasutus Hooldekodu Härmalõng on kiire – pärast valimisi ei pruugi jõudude tasakaal olla volikogus enam ümberkujunduseks soodne.

Mäksa volikogus on praegu enamus valimisliidul Meie Mäksa, kuhu kuulub ka hooldekodu direktor Vaike Lillemäe. 16. septembril laekus vallamajja Lillemäe ja MTÜ Eesti Eestkostekorraldus esindaja Agu Eichenbaumi ühispöördumine koos veel loomata sihtasutuse põhikirjaga: volikogu öelgu oma seisukoht sihtasutuse loomise kohta hiljemalt 25. septembriks.

Juhtumisi oli vallavanem Elina Madal 2011. aastal koos Eichenbaumiga MTÜ Eesti Eestkostekorraldus asutaja. See pole aga kõik. Eichenbaum on ainus juhatuse liige õigusabifirmas Madal ja Partnerid, millest pool kuulub juristidiplomiga Madalale. Sisuliselt on Madal Eichenbaumi tööandja.

Hooldekodu sihtasutuse põhikirja projekti järgi oleks Härmalõnga juhtorgan kolmeliikmeline nõukogu, kuhu kuuluks üks esindaja hooldekodust, üks Eesti Eestkostekorraldusest ja üks vallavolikogu nimetatu. Nõukogu oleks otsustusvõimeline, kui selle koosolekuil osaleb kolmest liikmest kaks.

«Kui eeldada, et valda esindaks nõukogus ilmselt vallavanem, saaksid otsuseid langetada kahekesi tema ja Agu Eichen­baum,» märkis Madis Masing.

Põhikirja punkti 2.2.7 järgi annaks Härmalõnga sihtasutus rendile tema omandis olevat või temale eesmärkide täitmiseks antud vara. See võiks Masingu hinnangul tähendada näiteks hooldekodu, endise Kastre mõisa rentimist Eesti Eestkostekorraldusele kahe inimese otsusega või isegi ärakinkimist.

«Sihtasutuse lõpetamisel allesjääv vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle sihtasutusega sarnase eesmärgiga juriidilisele isikule,» seisab põhikirjas.

Masing näeb selles juriidilises isikus taas Eesti Eestkostekorraldust, rõhutades, et ka lõpetamisotsuseks piisab ainult kahe nõukogu liikme jah-sõnast.

«Mul on tõsiselt kahju tohutu paranoia pärast, mis siin vallas on,» kommenteeris Elina Madal Härmalõnga minemakantimise kahtlustust.

Ta rõhutas, et Eesti Eestkostekorralduses tal praegu sõnaõigust pole, sest astus MTÜst avalduse alusel välja tänavu jaanuaris, kui osutus valituks Mäksa vallavanema kohale.

«Kuidas Vaike Lillemäe ja MTÜ juhataja (Agu Eichen­baum – toim) on plaaninud, on nende suva,» leidis Madal. «See on lihtsalt üks ettepanek, mis võeti vallavalitsuses ja volikogus infona teadmiseks.»

Vallavanem lahkub

Madal avaldas, et lahkub kindlasti pärast kohalikke valimisi vallavanema kohalt ja võib naasta Eesti Eestkostekorraldusse.

«Aga mingit ärihuvi mul selle MTÜga pole. Juristina ei hakka ma kunagi pakkuma hoolekandeteenust, ma pole spetsialist,» toonitas Elina Madal.

Vallavalitsus ei kavanda otsuse eelnõu sihtasutuses kaasalöömiseks, kuid seda võib teha oma septembrilõpu istungil volikogu sotsiaalkomisjon, sedastas Madal. Vaike Lillemäe ega Agu Eichenbaumiga Tartu Postimees eile ühendust ei saanud.

Tagasi üles