Konservatiivne Rahvaerakond: keskpunktiks peab olema inimene, mitte asfalt ja betoon

Henn Käärik

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Tartu Postimehe küsimus: miks peaks Tartus valima teie erakonna või valimisliidu?

Kohalike valimisteni on jäänud vähem kui üks kuu. Tartu Postimees palus Tartu linnavolikokku kandideerivatel erakondadel ja valimisliitudel põhjendada, miks peaks siinne valija just nende erakonna või liidu linnas võimule panema.

Konservatiivne Rahvaerakond, Henn Käärik:

Rahvuskonservatiivide põhieesmärkideks on elatustaseme tõstmine ning rahvuskultuuri säilitamine. On teada tõsiasi, et ainult see, kes oskab au sees pidada oma kultuuri, suudab vääriliselt hinnata teisi rahvaid ja nende kultuuripärandit.

Me ei paku Tartus sadu kilomeetreid uusi kõnni- ja rattateid, sildu ja kaubanduskeskusi. Linna väljaarendamine on linna arengukavas juba nagunii kirjas. Keskpunktis peab olema inimene, mitte asfalt ja betoon.  

Igaühel peab olema võimalus leida tööd oma kodukohas ja saada väärilist töötasu. Minimaalpalgast peaks piisama äraelamiseks, ilma toimetulekutoetusteta. Nende maksmise asemel oleks linnal vaja toetada kohalikke ettevõtjaid ning selle kaudu aidata kaasa uute töökohtade loomisele.  

Kaitseme traditsioonilist, õhtumaade kristlikel väärtustel püsivat perekonda. Kolme- ja enamalapselistele peredele ning kõigile, kel pensionipilet taskus, pakume tasuta bussisõitu linnaliinibussides.

Asutame õpilaste toetusfondi ja selle kaudu kindlustame neile tasuta lõuna kuni gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamiseni, ühe tasuta huviringi ja tasuta õppevahendid neile, kelle vanemad on toimetulekuraskustes.

Tartu vajab oma kvalifitseeritud tööjõudu ning sellele tuginevat kohalikku ettevõtlust. Me oleme vähese kvalifikatsiooniga seiklejate raja tagant importimise vastu.   

Lõpuks, me ei unusta oma neljajalgseid sõpru. Väiksemgi toetus loomakaitseliikumisele aitaks leevendada selle rasket seisundit.

Kust võtta raha?

Mingi osa saab kindlasti kokku hoida Tartu linna personaalsete valitsemiskulude pealt. Teisisõnu, üle tuleks vaadata kõikvõimalike linnajuhtide töötasud, hüvitised, esinduskulud jms. Teiselt poolt annab kokku hoida linnale mõttetute või kahjulike projektide pealt, mis on käima pandud võimuerakondade selja taga seisvate äriringkondade meeleheaks.

Ent hoopis tähtsam on meile oma raha ja ühistuline liikumine, mis alles kogub jõudu. Toetame Tartus uut Eesti oma raha, Eesti vekslit ja selle kasutusele võtmist alternatiivse intressivaba valuutana – et rahva raha jääks Tartusse ja Eestisse.

Toetame ühistulist tegevust. Tartu linnas tegutseb juba aastast 2006 Tartu Hoiu-laenuühistu, mis arveldab Eesti vekslitega. Erinevalt pankadest on ühistu kõigi tema liikmete ühisomand ning kasum jaotatakse kõigi liikmete kui omanike vahel. Praegu on Tartu Hoiu-laenuühistul juba üle 1000 liikme ning soliidne põhikapital. Ühistu liikmeks võib astuda igaüks, kelle elukoht on Eestis. Ühistu liikmed saavad veksleid soetada 10-protsendise soodustusega.  

Tartus on juba mitu ettevõtet, kus saab arveldada Eesti veksliga. Mida rohkem eraisikuid ja ettevõtteid Tartus hakkab kasutama Eesti vekslit, seda jõukamaks saab Tartu.

Kui linn liituks ühistulise liikumisega, tugevneks see tuntavalt ning siit tuleks olulisel määral ka kate meie lubadustele. Kõige tähtsam: see ühine kapital teenib Tartu linna, mitte aga Rootsi, Taani ja Soome pankade huve.  

Mis veel?

Konservatiivne Rahvaerakond on uus jõud Eesti poliitikas ning alternatiiv praegustele võimuparteidele. Rahvuskonservatiivid olid Eesti krooni poolt ja euro vastu. Me olime ka Eestile kahjuliku Euroopa stabiilsusmehhanismi ratifitseerimise, elektrituru avamise ja Eesti alade Venemaale kinkimise vastu. Meie kandidaadid pole seotud korruptsiooni ega ringkäendusega.

Me pole raisanud tartlaste raha mõttetuks ja koomiliseks välireklaamiks. Selline reklaam valimiste eel on igale mõtlevale tartlasele solvav. See on mõeldud neile, kes ei mäleta või ei taha mäletada, et neid on juba korduvalt niimoodi lollitatud. Aga Tartu pole mitte ainult heade mõtete, vaid ka mõtlevate inimeste linn.

Me ei kasuta peibutusparte riigikogust ega ministeeriumidest. Meile jääb arusaamatuks riigikogu spiikri loogika, mille järgi peibutuspardid loovad usalduskrediiti kogu erakonnale. Samuti olevat neil ju põhiseaduslik õigus kandideerida.

Niisugune seisukoht on ühtaegu ebaeetiline ja sügavalt ekslik. Mitte ükski põhiseadus maailmas ei anna erakonnale õigust valijat petta ja anda lubadusi, mida ei kavatsetagi täita. Kui aga ei täideta üht lubadust, ei täideta tõenäoliselt ka teisi. Mis puutub meie põhiseadusse, siis tasuks Tartus kandideerival spiikril see korralikult läbi lugeda. Kõigele lisaks on peibutuslinnukeste toimetamised ilmselt vastuolus ka kehtiva võlaõigusseadusega.

Avatud diskussiooniks

Kui meie seisukohad ja senine tegevus on vastuvõetavad, siis on Konservatiivne Rahvaerakond õige valik. Ärge uskuge müüti, et väiksematele erakondadele antud hääled lähevad kaotsi. See on muinasjutt, mis on välja mõeldud valija veelkordseks tüssamiseks ja võimuerakondadele häälte püüdmiseks.

Enesestmõistetavalt oleme avatud diskussiooniks kõigiga. Toetame mõistlikke ettepanekuid teistelt poliitilistelt jõududelt, loobumata seejuures oma põhimõtetest.

Tagasi üles