Valimisliit Vabakund: tahame tuua võimule uusi inimesi ja värsket vaadet

Gea Kangilaski

FOTO: SCANPIX

Tartu Postimehe küsimus: miks peaks Tartus valima teie erakonna või valimisliidu?

Kohalike valimisteni on jäänud vähem kui üks kuu. Tartu Postimees palus Tartu linnavolikokku kandideerivatel erakondadel ja valimisliitudel põhjendada, miks peaks siinne valija just nende erakonna või liidu linnas võimule panema.

Valimisliit Vabakund, Gea Kangilaski:

Valimisliit Vabakund sai alguse aktiivsete tartlaste soovist muuta linna juhtimist. Oleme korduvalt näinud Tartus juhtumeid, kus linnakodanik peab linnaga vägikaigast vedama ja nõudma õigust lausa ajaleheveergudel. See ei ole ainult suhtlusprobleem, see on ka ametialase võimekuse ja linna haldussuutlikkuse probleem.

Selleks et praegu asju paremaks muuta, peab linlane sageli kulutama otsatult töötunde ja närvirakke. Oma linnaga suhtlemine ja linna arengus kaasarääkimine peab olema lihtne ja loogiline.

Me peame väga oluliseks, et võim edaspidi enam ei teeks otsuseid kildkondlikult ja linnakodanike tahet arvesse võtmata.

Kaasame rohkem! – see on neil valimistel väga populaarne lubadus. Ainult et sel korral me ei usalda enam teisi tuntud lubajaid. Sel korral otsustasime oma ideedega ise välja tulla ja neid ideid hiljem ise ka ellu viima hakata. Me ei moodusta erakonda, me tahame Tartu volikokku tuua uusi inimesi ja värsket vaadet kohalikule poliitikale.

Siduv rahvaalgatus

Oleme veendunud, et linnaelanike tarkust tuleb usaldada ja võim peab olema halbade otsuste korral valmis seisma vastamisi tartlaste rahulolematusega.

Seetõttu peame vajalikuks siduva rahvaalgatuse seadustamist linna tasandil. Nõnda saavad linlased maha hääletada volikogu otsuseid, mis kahjustavad nende huve. Tartus ei oleks niimoodi Laia tänava silda, kaubamaja näeks teistsugune välja ning bussijaam oleks Euroopa linna vääriline.

Lubaduste andmisse tuleb suhtuda palju hoolikamalt, kui meil siin seni kombeks olnud.

Kui vaadata varasemate kohalike valimiste programme Tartus, siis on sealt raske leida selliseid, kus poleks väidetud, et lasteaiakohti tuleb luua nii palju, et kõigile soovijaile jaguks, või et ühistranspordi graafikud tuleb kohandada elanike vajadustele vastavaks. Samad lubadused korduvad ka linna arengukavades.

Ometi on lasteaiajärjekorras ikka veel arvukalt lapsi ja annelinlasele tähendab bussisaba nägemine peatuses ikka veel 20 minutit ooteaega järgmise busside laineni. Sellised probleemid tulebki kohe ja koostöös lahendada.

Seepärast lubab Vabakund pigem vähem kui teised valimistulle astunud. Meile on oluline keskenduda eeskätt selle parandamisele, kuidas meie linnas asju tehakse. See, mida tehakse, võiks palju suuremas osas olla aga linlaste endi öelda ja otsustada.

Vabakunna ideid linnas vajalikest muutustest kannab ettekujutus Tartust kui moodsast ja avatud vabalinnast.

See tähendab linna, kus elanikud saavad vabalt valitsemises kaasa rääkida, kogukonnad on aktiivselt kaasatud, aga ka seda, et Tartu on avatud uutele ideedele ja inimestele – linn mõtleb kodanikega julgelt kaasa ja tagab nii elanikele kui ka külalistele nüüdisaegse, erinevate vajadustega kohanduva elukeskkonna.

Vabalinn soodustab mitmekülgset väikeettevõtlust ning hoidub kitsarinnalistest piirangutest avalikus ruumis – Tartus peab olema õdus nii puhata kui töötada. Avalikus ruumis on teretulnud end vabalt tundma igaüks, kes teistele viga ei tee. Tänavakunst, tänavamuusika ja tänavasport on loomulikuks osaks Vabalinna identiteedist.

Vabalinn ei suru kedagi alla, vaid hoiab alal mitmekesisust. Et see nii tõepoolest olla saaks, näeme vajadust oluliselt tõhustada linna ja ülikoolide koostööd.

Tartu linn saaks ülikoolide arengule tunduvalt rohkem kaasa aidata, kui ta seni teeb, sellest võidaksid nii ülikoolid kui linn. Selleks peab linn algatama ülikoolidega pikemaajaliste koostöölepingute sõlmimise, mis tagaksid linna ja ülikoolide koosarengu.

Selleks et siinset teadus-, äri- ja linnakeskkonda tuleks rikastama õppejõud, tudengid ja spetsialistid väljastpoolt, on vaja avatud ja vaba Tartut. Tuleb tunnistada kahju, mida põhjustab Tartu maine võõravaenuliku linnana, ja selle probleemiga tegelema hakata.

Südalinn on elu keskuseks

Tartu on laiali valgumas ja kaotamas oma kompaktsust, kus kõik eluks vajalik on mistahes linnaosa elanikule 15 minuti kaugusel südalinnast. Luuakse uusi eriotstarbelisi

linnakuid Raadile ja Lõunakeskuse kanti, ka avalikud teenu­sed – politsei, pensioniamet jt – on kolinud linnaserva.

Igapäevaste asjade ajamiseks ületatavate vahemaade suurenemisega võrdeliselt suureneb autoliiklus läbi kesklinna. Transpordivõrgustik pole suutnud muutustega sammu pidada, siia-sinna jupitatud jalgrattateed on tegelikult kasutatavad peamiselt lõbusõitudeks.

Vabakund soovib tuua tagasi Tartu, mille südalinn on elu keskuseks, mis on tihedalt põimitud ümbritsevate linnaosadega. Meie arvates on viimane aeg avada siiani omasoodu voolav Emajõgi linnaelule nii, et sellest saaks tõeline Tartu sümbol ja linnasüdame tuiksoon.

Volikogu liikmeina jagame vastutust kõigi seal tehtavate otsuste eest. Ka opositsiooni jäädes ei jää me vait, vaid toome jätkuvalt volikokku linnakodaniku hääle ja linnaasjade avaliku arutelu. Me ei jää ootama võimul olijate eksimusi lootuses, et järgmine kord saame valituks meie. Seisame linnaelanike eest siin ja praegu.

Tagasi üles