Reformierakond: Tartu on juba praegu kodanikke kaasav linn

Tartu linnapea Urmas Kruuse.

FOTO: Sille Annuk

Tartu Postimehe küsimus: miks peaks Tartus valima teie erakonna või valimisliidu?

Kohalike valimisteni on jäänud vähem kui üks kuu. Tartu Postimees palus Tartu linnavolikokku kandideerivatel erakondadel ja valimisliitudel põhjendada, miks peaks siinne valija just nende erakonna või liidu linnas võimule panema.

Reformierakond, Urmas Kruuse:

Meil on tugev ja mitmekülgne nimekiri, mille esinumbrid – erinevalt teistest erakondadest – ei kuulu riigikogusse, vaid on valmis ka tegelikult volikogus tööle hakkama. Kandideerijate seas on nii naisi kui mehi, nooremaid kui vanemaid, nii pika linnajuhtimiskogemusega poliitikuid kui uusi ja värskete mõtetega inimesi.

Ainult Reformierakonna nimekirjas saavad kokku 16-aastane linnajuhtimiskogemus ning uued ja julged mõtted. Meie erakonna juhtimiskogemus on aidanud Tartu linnal hoiduda suurematest tagasilöökidest ka majanduslikult keerulisematel aegadel ning meil jätkub tahet ja indu arendada Tartu elukeskkonda nii, et see oleks igale tartlasele parim paik elamiseks.

Head mõtted

Reformierakonna valimisprogramm on ambitsioonikas. Oleme keskendunud linlaste elukvaliteedi parendamisele. Järgmisel neljal aastal on meie jaoks fookuses kõnni- ja rattateed ning liikumisvõimalused, haridus ja koolihooned ning Raadi linnaosa arendamine.

Mugav liiklemine

Linnas liikumine ja ühendusteed on üks meie programmi põhiteemasid. Leiame, et linnaruumi tuleb arendada nii, et lisaks igapäevastele tööle-kooli-koju liikumistele oleks võimalik linnatänavatel ja parkides ka trenni teha, puhata ja mõnusalt aega veeta.

Eelnevate aastate jooksul oleme palju panustanud linna ühistransporti – linnaliinidel liiguvad uued ja mugavad punavalged bussid, millest osa on keskkonnasäästlikul gaasiküttel, bussipeatustes on üleval reaalajas infot andvad tablood.

Töö sõitjaile mugava ja keskkonnasäästliku ühistranspordi arendamisel jätkub, kuid järgmise nelja aasta jooksul tahame muuta linnas mugavamaks ka jalakäijate ja rattaga sõitjate elu. Selleks ehitame ja renoveerime 100 kilomeetrit kõnni- ja rattateid, ühendame olemasolevad kergliiklusteed ühtseks võrgustikuks ning rajame teede äärde puhke- ja treeningualasid.

Kui võtta arvesse, et Tartus on praegu umbes 300 kilomeetrit kõnniteid, siis on 100 kilomeetri kõnni- ja rattateede rajamine päris ambitsioonikas ettevõtmine.

Hariduslinn

Tartu on ja jääb Eesti hariduskeskuseks, kus saab tipptasemel haridust igas kooliastmes. Selleks et Tartu koolid suudaksid jätkuvalt pakkuda parimaid võimalusi, peame väga oluliseks teha korda kõik koolihooned. Koolihoonete korrastamine ei tähenda ainult remondi- ja ehitustöid, vaid ka sisustust, infotehnoloogiavahendeid ja muud vajalikku.

Väärtustame õpetajate tööd ja hoiame pedagoogide palgataseme Eesti keskmisest kõrgemal. Samuti tagame vajalike tugispetsialistide rahastamise ning suurendame põhikoolides karjäärispetsialistide arvu.

Lasteaiakohtade järjekorra vähendamine on jätkuvalt meie prioriteet. Olen Tartu linnapea olnud üle seitsme aasta ning selle aja jooksul on koostöös erasektoriga Tartus juurde loodud ligi 1500 lasteaiakohta. Töö uute kohtade loomisel jätkub ja kindlasti jätkame siin head koostööd erasektoriga. Meie senised kogemused näitavad, et linna toetus on aidanud hoida ka eralasteaedade kohatasud enamikule vanematest taskukohased.

Kultuurilinn

Üheks järgmise nelja aasta suursündmuseks kujuneb kindlasti Eesti Rahva Muuseumi uue hoone avamine Raadil. Oleme koos riigiga selle nimel kõvasti pingutanud. Meie eesmärk on, et koos suurehitise valmimisega saaks Raadi linnaosa uue hingamise. Sellel kesklinnale tegelikult väga lähedal asuval endisel militaaralal on suur arengupotentsiaal.

Tahame seal luua atraktiivse ja mitmekülgset tegevust pakkuva kultuurilinnaku. Korrastada tuleb ajaloolised ratsa-rügemendi hooned, samuti on seal piisavalt ruumi filmipaviljoni loomiseks, mis võimaldaks alustada täiesti uue loovtööstuse haru arendamist. Toetame ka eramuuseumide – näiteks vanatehnikamuuseumi – rajamist ERMi lähedusse. Raadi kultuurilinnakust võiks saada tõeline vaba aja tõmbekeskus nii tartlastele kui turistidele.

Selleks et atraktiivne piirkond oleks paremini ligipääsetav, renoveerime eeskätt jalakäijaid silmas pidades Roosi tänava nn mälumeetrid kesklinnast Raadile. Korda saab ka Muuseumi tee. Samuti paneme kesklinnast Raadile käima bussiliini.

Kodanikelinn

Vaatamata oponentide pidevale virinale julgen täie kindlusega väita, et Tartu on juba praegu oma kodanikke kaasav ja nendega arvestav linn. Esimese linnana Eestis oleme algatanud elanikke kaasava eelarve protsessi, kuhu tartlased on esitanud väga palju ideid.

Kodanikega suhtlemiseks ning info edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutame mitmesuguseid kanaleid: linna kodulehte, sotsiaalmeediakanaleid, info- ja heakorratelefone. Otsuste langetamisel arvestame linnaosaseltside ja kohaliku kogukonna arvamusega. Plaanime aga veelgi enamat – luua tagasisidesüsteemi linna teenuste hindamiseks ning teha dokumentide menetlusprotsessid kõigile linlastele jälgitavaks.

Asjaajamine on juba praegu Tartu linnavalitsuses peaaegu paberivaba. Jätkame tööd selle nimel, et see muutuks linlastele veelgi lihtsamaks ja kiiremaks. Peame oluliseks linnaosaseltside toetamist.

Tartu linn on Reformierakonna juhtimisel 1997. aastast jõudsalt arenenud. Oleme uhked tehtu üle, kuid lai tööpõld ootab ka ees. Soovime tartlaste mandaati, et jätkata Tartu edulugu.

Tagasi üles