Krossiraja seadustamist saadab tüli

Vellaveres asuv Kulbilohu krossirada on kenasti korras, paar nädalat tagasi oli seal ka järjekordne võistlus. Nüüd on Konguta vald ja arendaja asunud ebaseaduslikult rajatud kompleksi ka detailplaneeringust alustades seadustama. Tartu maavanem ei kiitnud planeeringut aga heaks, sest Konguta vallavalitsus jättis vaiete arutelust vaiete esitajad välja.

FOTO: Kristjan Teedema

Keset Vellaveret ebaseaduslikult rajatud Kulbilohu krossiraja seadustamiseks algatatud detailplaneering tekitab kohalikes vastuväiteid ja Tartu maavanem jättis planeeringu heaks kiitmata.

«Kui detailplaneeringul pole maavanema heakskiitu, on see senise kohtupraktika järgi kehtetu,» kommenteeris Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Margus Hendrikson Tartu maavanema Reno Laidre järelevalve tulemust Konguta vallas Vella­­veres asuva Reino maaüksuse detailplaneeringule.

Reino kinnistul asub Kulbilohu krossirada, kus viimane rallikross peeti paar nädalavahetust tagasi. Paraku on raja stardimaja ehitatud ehitusloata, Konguta vallavalitsusele on esitatud vaid hoone eskiisprojekt. Ehitusloata käis ka raja asfaltimine ning kõrge piirdeaia ja muldvallide rajamine.

Kas seega on Kulbilohu krossirajal tegemist ebaseaduslike ehitiste-rajatistega? «Nii see on,» kostis Margus Hend­­rikson. «Konguta vallas on krossirajaga loodud mudel, mille järgi võib ebaseaduslikult ehitada. Seal oleks pidanud asja alustama kohalikest inimestest, tegevus oleks tulnud nendega läbi rääkida. Elu on näidanud, et kompromisse on võimalik saavutada.»

Kuus soovi

«Krossirada on seal kogu aeg asunud, hooned on juba nõukogude ajal ehitatud,» väitis aga Konguta vallavanem Aivar Õun reedel. Unustades, et mullu augustis kandis vallavalitsus krossiraja stardimaja ehitusregistrisse, märkides hoone valmimisaastaks 1998.

«Vanu hooneid saabki õigeks teha vaid detailplaneeringu kaudu,» lisas Aivar Õun. Jah, ebaseaduslikke ehitisi on võimalik seadustada, selleks tuleb esmalt kehtestada detailplaneering. Siis saab võtta ehitus- ning lõpuks ka kasutusloa.

Konguta vald algataski Reino kinnistu detailplaneeringu. MTÜ Vellavere külaselts esitas sellele hulga vastuväiteid ja ettepanekuid, mida kohalik volikogu aga ei arvestanud. Nii jõudis Konguta valla ja Vella­­vere külaseltsi vaidlus maavalitsusse.

«See küla keskel olev rada ei sobi üldse Vellaverre, kolme aasta jooksul pole inimesi selles suhtes üldse kuulda võetud,» põrutas MTÜ Vellavere Külaselts juhatuse liige Raimond Pihlap. «Viimane kross oli jube – kõik oli pärast võistlust paksu tolmuga kaetud, inimesed ei pääsenud enam koju ja sealt välja, sest teed ja väravad olid kinni pargitud.»

Vellavere külaseltsi kuus esindajat esitasid maavalitsuses Kulbilohu krossiraja arendajale, Reino kinnistu omanikule Sandra Reinsalule kuus ettepanekut.

Esmalt soovitakse ala keskkonnamõjude hindamist. Siis tahetakse, et arendaja ehitaks üle krossiraja kulgevale kõrgepingeliinile kaitse, raja Vella­­vere-poolsesse külge müratõkke, ühe maaomaniku kinnistule 1200 meetri pikkuse aia ning uue juurdepääsutee Elva-Puhja maantee kaudu. Sooviti ka kehtestada raja kasutamiseks kellaajad.

Rahvast ei kutsutud

Konguta vallavalitsuse töötajad arutasid ettepanekuid Sandra Reinsalu ja planeeringu koostaja Kaili Ojapervega, ettepanekute tegijaid kohtumisele ei kutsutud. See oli peamine põhjus, miks Tartu maavanem Reino detailplaneeringule heakskiitu ei andnud.

«Mina maavalitsuses kohtumisel ei käinud, seal oli valla kaks töötajat,» selgitas Aivar Õun. «Nad ütlesid, et ei saanud kohtumisel kuidagi aru, et oli vaja ka külarahvas kutsuda. Üleval olevad küsimused on seotud ju arendajaga.»

Tartu maavalitsusele saadetud Konguta vallavalitsuse kirjast selgub, et Kulbilohu krossi­­raja arendaja ei soostu ühegi ettepanekuga.

«Need soovid on väljapressimine, teate ju, mis tee ehitamine maksab, aga võistlusi on siin vaid neli korda aastas,» ütles Reino kinnistu omanik Sandra Reinsalu, kes eile hommikupoolikul toimetas krossi­­rajal. «Siin on alati võistlusi peetud, lihtsalt seitse aastat oli vahepeal vaikus. Kui hakkasime siin kolm aastat tagasi uuesti tegutsema, tekkis vastuseis.»

Ta lisas, et Reino detailplaneering on kooskõlastatud kõigi ametkondadega, neil on Eesti Autospordi Liidu luba rajal rallikrosside korraldamiseks ja see näitab, et rada on turvaline.

«Oleme teinud kõik, et asjaga edasi minna,» kinnitas ta. «Praegu ei saa me siia krossiraja arendamiseks eurotoetusigi taotleda.»

Konguta vallavanem lubas, et kutsub raja arendaja, vallavalitsuse esindajad ning planeeringule vaided esitanud inimesed kokku.

«Ei oska öelda, mis saab, ootame koosoleku ära,» ütles Sandra Reinsalu, kes eile oli seda meelt, et Vellavere külaseltsi soovidele pole võimalik vastu tulla.

«Lugu on selline, et kodanikel pole lootust, et see rada sealt kaob,» märkis Margus Hendrikson. «Konguta valla üldplaneeringus on rada olemas, selle vaidlustamise magasid kodanikud maha.»

Tagasi üles