Puder ja kapsad linnavoliniku jutus

Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimets.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Linnavolinik Jüri Kõre võrdleb oma artiklis (TPM, 16.11.) Tartu ja Tallinna eelarves kajastuvaid meediakulutusi. Kõigepealt tahaksin märkida, et Tartu avalike suhete osakonna eelarve ei ole seotud vaid meediakulutustega.


Tartu avalike suhete osakonna eelarves on erinevalt Tallinna linnavalitsuse meediaeelarvest ka need tegevused, mis puudutavad kahte olulist avalike suhete valdkonda: välissuhete ja protokolli ning turismi- ja mainealased tegevused. Need ei ole aga ühele endast lugupidavale linnale tähtsusetud valdkonnad.

Nii sisaldab linna avalike suhete eelarve muu hulgas ka avalike ürituste ja erinevate projektide kulusid: beebide lusikatseremooniad ja hõbelusikate ost, kuldpulmaliste vastuvõtud, vabariigi aastapäeva kontsert-aktused, aukodanike valimised, suurperede laste jõulupeod, Tartu tammiku tseremooniad, «Tartus näeme» kampaania  jmt. 

Kitsamalt meediateemadega tegelevad meie osakonnas vaid mõned inimesed teabeteenistusest. Peale pressiteadete ja muu info edastamise on selle teenistuse tööks toimetada ka linna koduleht, teenindada linnakodanikke raekoja infokeskuses ja heakorratelefonil 1789. Samuti annab teabeteenistus välja linnakodanikele mõeldud infotrükiseid («Abiks tartlasele», «Sündis tartlane»,  statistilised aastaülevaated  jpt).

Jüri Kõre esitleb Tallinna eelarvet oma suva järgi. Kui Tallinna linnavalitsus on ikka oma meediakulutuste eelarvesse planeerinud kümneid miljoneid kroone, siis ei saa keegi öelda, et see ei ole avalikkusega suhtlemiseks kuluv raha ja seda me ei arvesta. Linnaosade ajalehed ja linnatelevisioon on kõige ehtsam Tallinna meediaeelarve osa ja seda ei saa eelarvest demagoogiliselt lahutada.

Tartu ei pea vajalikuks ülal pidada oma ajalehti ja televisiooni. Informatsiooni vahendamisega tegeleb avalike suhete osakond, tehes tihedat koostööd kõigi meediakanalitega. Ka Jüri Kõre viidatud Eesti Päevalehe ajakirjaniku vaev oma artikli kirjutamisel seisnes linnavalitsuse avalike suhete osakonnalt andmete küsimises.

Informatsiooni kogumine ja edastamine ongi osa meie tööst. Nagu ka tartlaste linnavalitsuse otsuste ja linnas toimuvaga kursis hoidmine ning mitte kaldumine parteipoliitiliste reklaamikanalite arendamisse.

Tagasi üles