Pargi tänava õunaaed saab elamu

Karlova miljööväärtuslikus hoonestusalas on kadumas tühi koht rahulikul Pargi tänaval.

FOTO: Margus Ansu

Pargi tänava algusesse Karlova pargi jalamile õunaaeda kavandatakse uut elamut, mille arhitektuurne ilme peab arvestama naabrite Pargi 2 ja Pargi 3 lahendusega.


OÜ Parem Paik koostatud Pargi tn 4a krundi detailplaneeringu saatis Tartu linnavolikogu läinud nädalal avalikustamisele. Ettepaneku detailplaneeringu algatamiseks on teinud Pargi tn 4a krundi omaniku Juha Ehrlichi volitatud esindaja Alrik Peets.759-ruutmeetrine krunt asub Karlova miljööväärtuslikul hoonestusalal ja on hoonestamata. Tartu linna üldplaneering näeb krundile ette väikeelamumaa sihtotstarbe, mis annab krundile kuni kahekorruselise väikeelamu püstitamise võimaluse.Sellise maja ehitamist detailplaneering ette näebki. Kõrge soklikorrusega üksikelamu kerkiks Pargi 2 elamuga samale ehitusjoonele. Planeering märgib ka, et ehitatav uushoone ei tohi olla kõrgem Pargi 2 majast.Planeeritava elamu suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 112 ruutmeetrit. Juurdepääs krundile on kavandatud Pargi tänavalt ja parkimiskohad ette nähtud krundil.Planeeringu seletuskirja on märgitud, et suure kõrgustevahega krunt (8 meetrit) piirneb ühest küljest kaitsealuse Kar­lova pargiga, üle tänava on aga kaitse alla võetud maja Pargi 3.Linnavolikogu määras Pargi 4a krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajaks 7.–21. detsembri ja kohaks linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajee, Raekoja plats 3.

Tagasi üles