Raadi gümnaasium Ülejõel läheb kinni

Tartu linnavalitsus plaanib tuleval suvel sulgeda vene õppekeelega Raadi gümnaasiumi, lähiaastail ähvardab sulgemine või gümnaasiumiastme kaotamine ka mõnd eesti kooli.

Tartu neljas vene gümnaasiumis on kokku 3600 õpilaskohta, õpilasi on koolides 2668. Seega on üle tervelt 932 õpilaskohta.

Samal ajal kui mitmes eesti õppekeelega koolis käib õppetöö mitmes vahetuses, sest õpilasi on kõvasti rohkem kui tervisekaitsenõuded korraga kooli lubavad, on kõigis vene koolides kohti üle.

Raadi gümnaasium on pooltühi: 700 õpilaskohast on täidetud vaid 328.

Koolihoone saatus teadmata

Raadi gümnaasiumi direktor Sergei Teplov peab ennatlikuks rääkida, mis saab õpilastest ja kooli 39 õpetajast, sest otsust pole ju veel tehtud.

Tartu haridusosakonna juhataja Georg Aher nentis, et nii väike õpilaste hulk muudab kooli majandamise keeruliseks. Sulgemise järel jagatakse õpilased kolme alles jääva vene gümnaasiumi vahel.

Aher lisas, et kooli sulgemise peab otsustama linnavolikogu, mille komisjonidesse peaks otsuse projekt jõudma lähiajal. Sulgemine on kirjas ka Tartu hariduse arengukavas.

Kooli seitsmenda klassi tüdruk Kristiina Rjabinina lausus, et sulgemise jutud on talle tuttavad ja õpilasi need ei rõõmusta. Tema ja ka ta kaks küsitletud klassikaaslast usuvad, et nende haridustee jätkub Puðkini gümnaasiumis.

Selget plaani, mis saab Raadi gümnaasiumi vabanevast hoonest, esialgu pole.

«Võibolla tuleb mõni üldharidus- või kutsekool, aga ükski plaan pole piisavalt küps, et sellest kõnelda,» märkis Aher.

Õpilasi üha vähem

Tartu üldhariduskoolides oli aasta algul 16 622 õpilast. Aasta-aastalt on esimesse klassi minevate laste hulk saja-paarisaja võrra kahanenud.

Haridusosakonna ametnike hinnangul on suurt langust oodata siis, kui kooli lõpetavad praegused 4.-6. klasside õpilased: kui nemad kooli läksid, oli Tartu koolide esimestes klassides igal sügisel kokku umbes 1400 õpilast, mullu aga 1077.

Ennustuste kohaselt võib Tartu kooliõpilaste arv aastaks 2007 kahaneda 13 500ni. See tähendaks, et õpilasi on umbes kolme gümnaasiumi jagu vähem. Vähem läheb siis tarvis ka õpetajaid.

Haridusosakonna üldhariduse peaspetsialist Maira Bogdanova ütles, et selle stsenaariumi järgi kaotaks töö umbes paarsada õpetajat. Enam-vähem sama palju on pedagoogide hulgas neid, kes jõuavad selleks ajaks pensioniikka.

«Kas koole just kinni pannakse, on vara öelda, aga kõik ei säilita ilmselt gümnaasiumiastet,» oli Aher ettevaatlik.

Aher lisas, et kui õnnestub Tartusse õppima meelitada Tartumaa ja naabermaakondade lapsi, võib see aidata koole säilitada.

Igal juhul pole Aheri kinnitusel eesti õppekeelega koolide või nende gümnaasiumiastmete sulgemist oodata enne 2003.-2004. aastat.

Tagasi üles