Endise Valga maavanema kohtutee jätkub uuel nädalal

Endine Valga maavanem Georg Trašanov

FOTO: Valgamaalane

Uuel nädalal jätkub kinnine kohtuprotsess endise Valga maavanema Georg Trašanovi, bussifirma GoBus juhatuse liikme Kalle Muru, teise juhatuse liikme Valter Keisi ning GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna üle.


Prokuratuur süüdistab endist Valga maavanemat ametiisikuna pistise ja altkäemaksu võtmises, Kalle Muru Go Busi juhatuse liikmena pistise ja altkäemaksu andmises, Aivo Pärna GoBusi juhatuse esimehena pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, Valter Keisi aga Go Busi juhatuse liikmena pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning juriidilist isikut Go Bus pistise ja altkäemaksu andmises.Istungid peetakse järgmisel nädalal esmaspäevast reedeni Põlva kohtumajas. Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamme sõnul seisab kohtul viie päeva vältel ees mahukas töö ning kas õigusemõistja jõuab nädala lõpuks kohtuvaidlustega lõpuni, ei ole veel teada.Tartu prokuröri Marge Püssi esitatud süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana Go Busi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu Go Busiga, eirates Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning sellega ka riigihangete seaduse nõudeid.Samal aastal võitis GoBus konkursid maakonnaliinide teenindamiseks mitmetes Valgamaa piirkondades.Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha Go Busi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel Go Busi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.Lisaks võttis Trašanov 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Kalle Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Aivo Pärna korraldusel ja ühel korral ka Valter Keisi kaasabil võeti Go Busi rahalistest vahenditest.Vastutasuks sõlmiti Go Busi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning Go Busi ja Valga maavalitsuse vahel Go Busile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.2007. aasta jaanuaris omandati muuhulgas õigus teenindada bussiliine Otepää piirkonnas kuni 2014. aasta lõpuni.Viimati maikuus peetud istungitel leidsid Trašanovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsar, Muru kaitsja vandeadvokaat Sirje Must, Pärna kaitsja vandeadvokaat Maria Mägi, Go Busi kaitsja vandeadvokaat Tarvo Lindma ning Keisi kaitsja vandeadvokaat Anne Tammer, et nende kaitsealustele esitatud süüdistused ei ole põhjendatud.Altkäemaksu võtmise ning andmise eest näeb karistusseadustik ette ühe- kuni viieaastase vangistuse, korduva altkäemaksu võtmise ning andmise eest kahe- kuni kümneaastase vangistuse.

Tagasi üles