Vald tõrjub maardlat kaitsealaga

FOTO: Repro

Kaitsmaks Keressaare turbaraba Fortumile kuuluva Tartu Jõujaama plaanitava kaevandamise eest, algatas Vara vallavolikogu kolme vallaelaniku ettepa­­nekul kaitseala loomise.


Vara vallavalitsuses ja keskkonnaameti Tartu kontoris on 21. oktoobrini avalikul väljapanekul Keressaare raba kaitse-eeskirja eelnõu. Sama kuupäevani saab esitada eeskirja kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.Tartu Jõujaama juhataja Mati Kermas ütles, et ilmselt ei jää Lohkva kombijaama turbaga varustav firma kaitseala tegemisel kõrvaltvaatajaks ning taotleb kaitse-eeskirja eelnõu muutmist.«Osaliselt on see Tartu Jõujaama huvidega vastuolus,» nentis Kermas. «Aga mustlasmaadluse või duelliga ei kavatse me asja selgitada.»Otsene mõju 14 perele


Vara vallavanem Andres Kärp rõhutas, et Keressaare kaitseala ei rajata turbakaevandajate vastu, vaid kohalike elanike elu- ja puhketingimuste kaitseks. 96-hektarine potentsiaalne kaevandusala ähvardaks maardlaks muutudes otseselt 14 peret müra, tolmu ja salvkaevude tühjenemisega.«Ega me ei kaitse seal mingit haruldast liiki, eeskätt ikka elukeskkonda,» toonitas Kärp. «Kaevanduse laiendamise poolt öeldakse, et Keressaares kaevandatakse ju praegugi nagunii, aga asi on selles, et kaevandamine eeldatava kaitseala piiril lõpeb loa järgi juba mõne aasta pärast.»Kärp märkis, et kuigi formaalselt on kaitseala loomine algatatud vaid kolme kohaliku elaniku palvel, andis läinud talvel protestiallkirja turbakaevanduse laienduse vastu 150 vallaelanikku. Kaitseala loomist toetab Tallinna Ülikooli ökoloogiainstituudi soodeuurija Mati Ilometsa ekspertarvamus.Keressaare soo kogupindala on 871 hektarit, sellest on riik seni Tartu Jõujaamale kaevandamiseks eraldanud 172 hektarit. Loodava kaitseala 539 hektarist on firma plaaninud juurde hammustada kuni 96 hektarit.Mati Kermas täiendas, et reaalne oleks siiski umbes poole väiksema ala hõivamine, sest OÜ Eesti Geoloogiakeskus keskkonnamõju hinnangu järgi mõjutaks 96 hektaril kaevandamine liigselt nii metsloomi kui inimesi.Tulekul kohtuotsus


Paralleelselt kaitseala kavandamisega on 14. oktoobriks oodata Tartu ringkonnakohtu otsust Vara valla ja Tartu Jõujaama vahelise planeeringuvaidluse kohta.

Tagasi üles