Kohus: parkimiskella segane seadistamine pole rikkumine

Parkimiskell.

FOTO: Margus Ansu.

Tartu ringkonnakohus jättis täna jõusse halduskohtu otsuse, et parkimisaja parkimiskellale ebaselgelt märkimine ei too kaasa trahvi.


Tartu halduskohus otsustas selle aasta 12. märtsil tühistada isikule parkimistasu maksmata jätmise ja parkimise algusaja mitte üheselt mõistetavalt märkimise eest määratud 480 kr suurune viivistasu. Ringkonnakohus jättis otsuse täna jõusse.Kaebaja märgistas eelmise aasta novembris Tartus Magasini tänaval tunniajast tasuta parkimist võimaldavas piirkonnas auto parkimise algusaja kell 16.25 selliselt, et tunniosuti asetses numbrist neli veidi edasi number viie suunas ja minutiosuti asus numbril viis.

Selliselt märgitud kell põhjustas aga kell 17.07 AS G4S Lõuna-Eesti viivistasu otsuse põhjusel, et parkimistasu on maksmata ning parkimise algusaeg ei ole märgitud üheselt mõistetavalt.

Nii G4S kui Tartu linnavalitsus leidsid, et parkimiskellalt aega lugedes tuleb lähtuda mehhaanilise kella tööpõhimõtetest ning kell saab parkimiskella järgi olla 16.25 vaid juhul, kui tunniosuti on asetatud numbrite neli ja viis vahele kahe minutijaotise võrra üle nelja ning minutiosuti viienda numbri peale. G4Si ja linnavalitsuse hinnangul saab tunniosuti asetseda numbril neli või veidi edasi vaid siis, kui kell on 16.00 või veidi rohkem.

Tartu linnavolikogu 7. detsembril 2006 kehtestatud parkimistasu reguleeriv määrus sätestas vaid seda, et kirjaliku teate või parkimiskellaga märgitud parkimise algusaeg peab olema vormistatud loetavalt või arusaadavalt. Määrus ei olnud parkimiskella korrektse seadistamise nõudeid täpsemalt fikseerinud ning sellest ei nähtunud ka kohustust liigutada parkimiskella osuteid täpselt mehhaanilise kella tööpõhimõtet arvestades.

Nii haldus- kui ringkonnakohus leidsid, et parkimise algusaeg oli antud juhul tähistatud arusaadavalt. Juhul, kui parkimiskella tunniosuti asetseb numbril neli või on sellest veidi nihutatud numbri viis suunas ning minutiosuti asetseb numbril viis, on mõistlikul inimesel võimalik üheselt järeldada, et tähistatud kellaaeg on 16.25.

See, et mehhaanilisel kellal ei saa osutid kunagi paikneda täpselt sellises asendis, ei muuda parkimiskellaga tähistatud kellaaega alati mitmetitõlgendavaks.

Ringkonnakohtu otsus on vaidlustatav riigikohtus 30 päeva jooksul.

Tagasi üles