Kohus mõistis teiste isikute nimel kiirlaenude võtjad vangi

Kohtuhaamer.

FOTO: jupiterimages.com

Viis Tartus tegutsenud petist said erinevatelt kiirlaenufirmadelt kannatanute dokumente ja andmeid kasutades enam kui 100 000 krooni ulatuses laenu. Täna said asjaosalised Tartu maakohtus kätte oma karistused.


Holger Ode (33), Olga Raud (21), Sigrid Kuru (35), Ergo Arumäe (21) ja Vladimir Kalinin (46) tunnistati süüdi tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamises, Ode, Raud, Kuru ja Arumäe kelmuses, Ode ja Raud varguses ning ametliku dokumendi varguses, Kuru ametliku dokumendi varguses ning Raud, Kuru ja Kalinin dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises, märkis Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.Odele mõisteti 3-aastane vangistus ning Rauale ja Kurule ühe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Kurule mõistetud vangistus asendatakse 1090 tunni üldkasuliku tööga.Nii Ode, Raud kui Kuru peavad lisaks kandma ka 1500-kroonise rahalise karistuse. Arumäe peab kandma 2-aastase vangistuse ning Kalinin kolme kuu pikkuse tingimisi vangistuse 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga.Ode, Kuru, Arumäe ja Kalinin peavad menetluskuludena tasuma 5000 kr ja Raud 6000 kr. Tsiviilhagidena nõuti Raualt välja ligi 7000 kr ning Odelt, Raualt, Kurult ja Arumäelt solidaarselt erinevate kannatanute kasuks kokku üle 95 000 kr.Samas kriminaalasjas varguse, ametliku dokumendi varguse, tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise ja kelmuse süüdistuse saanud Günther Gertzi (23) suhtes lõpetati prokuröri ettepanekul kriminaalmenetlus, kuna tegemist on teise astme kuritegudega ja süüdistatav on heastanud suurema osa põhjustatud kahjust, mis on tekitatud koos Ode ja Rauaga.Gertz peab tasuma riigituludesse kokku 27 400 kr ning tasuma osaliselt üksi ja osaliselt solidaarselt teiste süüdistatavatega kannatanutele tekitatud ja seni


tagastamata kahju.Ode, Raud, Gertz, Arumäe ja Kuru kasutasid süüdistuse järgi 2007. aasta oktoobrist kuni 2008. aasta aprilli lõpuni kuue kannatanu varastatud isikutunnistusi või passe ning üheksa kannatanu isiku- ja pangakontoandmeid.Dokumente ja andmeid kasutati kannatanute nimel  erinevatest kiirlaenufirmadest interneti teel kokku üle 100 000 kr laenude võtmiseks, et saadud raha omastada.Olga Raud sõlmis ka ühe kannatanu isikutunnistust kasutades teise isiku nimel eesmärgiga vabaneda kohustustest mobiilsidefirmaga liitumislepingu ja pangaga arvelduskonto lepingu.Sigrid Kuru kihutusel sõlmis Vladimir Kalinin pangaga ühe kannatanu passi kasutades arvelduskonto lepingu. Samuti sõlmis Kuru ka ise teise kannatanu isikutunnistust kasutades pangaga arvelduskonto lepingu. Kontosid kasutati kiirlaenude kannete laekumiseks.Ode, Kalinin ja Arumäe on varem kriminaalkorras karistatud neljal korral, Raud kolmel korral ja Gertz ühel korral. Kuru on varem kriminaalkorras karistamata.Tamm lisas, et kõik dokumentide vargused ning nende väärkasutused on toime pandud Tartus.

Tagasi üles