Akadeemik Einasto kingib rariteetidest koosneva isikuarhiivi ülikoolile

Akadeemik Jaan Einasto ja Marcel Grossmanni auhind.

FOTO: Peter Murdmaa

«CD-mängija oli 1985. aastal nii haruldane, et isegi Eesti Raadiost käidi meil Mozarti Reekviemi plaati ümber lindistamas,» rääkis akadeemik Jaan Einasto minevikus juhtunust. Lisaks tõenäoliselt Eesti esimesele plaadimängijale kingib mees Tartu Ülikoolile veel palju muudki väärtuslikku.


Koos kinkelepinguga annab Einasto üle veel teisigi esemeid, mis jõudsid Eestisse esmakordselt tema kaudu, edastas Tartu Ülikool. Näiteks annetab akadeemik ülikoolile oma esimese arvuti Apple II, 60. aastatel Moskvast ostetud kirjutusmasina Optima ning 70-ndatel ostetud kassettmakk, millega saatis omal ajal oma tervituse Tartu astronoomidele Ernst Öpik.Üleantav materjalide kogum sisaldab veel raamatuid, ajakirju, teadustöö käigus loodud käsikirjalist materjali, fotosid, teadustöö ja huvialadega seotud esemeid. Arhiivi üleandmise eesmärk on akadeemik Einasto teadusliku ja kultuuripärandi säilitamine ja kättesaadavaks tegemine nii uurijatele kui avalikkusele.Jaan Einasto teadustöö on keskendunud universumi struktuuri kujunemise ja arengu uurimisele. Ta on pälvinud rahvusvahelise teadusringkonna ja üldsuse tähelepanu tumeda aine ühe avastajana ja universumi kärjelise struktuuri esmakirjeldajana.Tema teadusliku arhiivi kättesaadavaks tegemine saab edaspidi tänuväärseks materjaliks astronoomidele, teadusloolastele ja teistele huvilistele. Tartu tähetorni renoveerimise järgselt saab valikuga Einasto materjalidest tutvuda seal avatavas muuseumis.Einasto ja Tartu Ülikooli vaheline piduliku kinkelepingu sõlmimine leiab aset 8. septembril kell 16 toimub TÜ ajaloo muuseumis.

Tagasi üles