Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu linnapeakandidaat on Henn Käärik

Хенн Кяэрик отказался подписать акт экзаменационной комиссии.

FOTO: Margus Ansu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Tartu ringkond kinnitas reedel toimunud üldkoosolekul linnapeakandidaadiks ja nimekirja esinumbriks filosoofiadoktor Henn Kääriku.

Henn Käärik töötab Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudis sotsioloogia teooria ja ajaloo dotsendina ning on lisaks Tartu linnavolikogus linna arengu- ja planeerimiskomisjoni liige.

Käärik, kelle kitsamaks erialaks on võimu- ja religioonisotsioloogia, ütles enda kinnitamise järel, et Tartu peamise probleemina näeb ta kohalike poliitikute võõrandumist valijast, üleolevat suhtumist valijasse, valija petmist ja lollitamist nii enne kui pärast valimisi. «Kui Konservatiivne Rahvaerakond osutub kaasatuks kohalikku valitsuskoalitsiooni, pean hädavajalikuks usalduse taastamist kohaliku võimu ja kodanike vahel. Linnaelu kõige tähtsamate küsimuste otsustamisel peavad kodanikud osalema mitte näiliselt, vaid tegelikult. Selleks on tarvis perioodiliselt läbi viia sotsioloogilisi küsitlusi ja uuringuid, mis selgitaksid välja kodanike seisukohad ja hinnangud. Veel tähtsam on mõistagi nende seisukohtadega arvestamine,» selgitas Käärik.

Käärik lisas, et ta ei välistaks edaspidi näiteks lubadust, et Konservatiivne Rahvaerakond kahandaks oluliselt personaalseid valitsemiskulusid.

«Volikogu opositsioonis olles näen keskse ülesandena tegusa kriitilise jõu loomist. Esiteks peab see hoidma võimukoalitsiooni tegevuse terase kontrolli all ning püüdma selgitada, kas üks või teine otsus on linna või mingi kildkonna huvides. Ning teiseks, kui meie arvates on tegemist linna jaoks mõistlike sammudega, peaksime neid toetama ning koguma sotsiaalset kapitali kodanike,» ütles Käärik.

Henn Käärik on sündinud 1950. a. Tartus. 1973. a. lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo osakonna ajaloolase diplomiga. 1983. a. filosoofiakandidaat, uue klassifikatsiooni järgi filosoofiadoktor. Kitsamaks spetsiaalsuseks on võimu- ja religioonisotsioloogia. Loeb Tartu ülikoolis Lääne-Euroopa ja Ameerika sotsioloogilise teooria sissejuhatavaid ja süvakursusi ning viib läbi sotsioloogilise mõtte ajaloo, kaasaegse sotsioloogilise teooria ja sotsiaalteooriate tõlgendamise alaseid seminare.
 

Tagasi üles