Puudega lapse hooldaja toetus tõuseb

Tartu linnavalitsus saatis volikogule määruse eelnõu, mis näeb ette alates 1. oktoobrist puudega lapse hooldajale makstavat hooldajatoetuse tõstmist.

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetuse määra on eelnõus tõstetud pideva hooldusvajaduse puhul seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus ning osalise hooldusvajaduse puhul 60 eurolt 75 eurole. Juhul, kui peres kasvab mitu puudega last, makstakse toetust iga puudega lapse hooldamise eest, seni maksti toetust ühe lapse eest.

Hooldajatoetuse maksmise peamine eesmärk on toetada vanemat, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

Tagasi üles