Valimisjaoskondi jääb Tartus vähemaks

Pildil hääletussedeli laskmine valimiskasti.

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Ehkki Tartus moodustatakse valimisjaoskondi tänavu seitse vähem kui eelmistel valimistel, ei usu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder suurt tunglemist valimispäeval, sest pikeneb eelhääletuse aeg.

Mölder ütles, et oktoobrikuiste kohalike valimiste korraldust tutvustades tulekski alustada sellest, et eelhääletamise periood on pikem. Eelmistel valimistel oli kolm eelhääletamise päeva ja valimiste pühapäev – kokku neli päeva. Tänavu on eelhääletamise päevi seitse. Sama palju, kui on elektrooniliseks hääletamiseks. See tähendab, et valimisjaoskondades saab hääletada kaheksal päeval.

Eelhääletamise aeg jaguneb kaheks. Esimesed neli päeva ehk 10.–13. oktoobrini on lahti maakonnakeskuste valimisjaoskonnad, Tartus kokku kuus, kus käib hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Tartus on need kõik kaubanduskeskustes: Eedenis, Annelinna keskuses, Tartu kaubamajas, Lõunakeskuses ning uuendusena Taskus ja Nõlvaku Prismas.

Veel kolmel eelhääletamise päeval ehk 14.–16. oktoobrini on lahti kõik 11 Tartus moodustatavat valimisjaoskonda. Ka neil kolmel päeval on maakonnakeskuse kaubanduskeskuste jaoskondades elukohaväline hääletamine võimalik.

«Enam kui pooltes jaoskondades saab Tartus varasemaga võrreldes kaks korda kauem hääletada,» võrdles Mölder.

Valimisjaoskondade kaubanduskeskustesse viimine on Möldri sõnul põhjendatud, sest seal käib rohkem inimesi ja eriti eelhääletuse ajal on need olnud menukamad kui tavapäraselt koolimajades olnud jaoskonnad. «Jätkame vana loogikat. Püüame olla seal, kus inimesed käivad,» põhjendas Mölder.

Elektrooniliseks hääletamiseks on samuti jäetud ajavahemik 10.–16. oktoobrini.

«Arvestasime ka elektroonilise hääletamise populaarsust – see motiveeris meid vähendama hüppeliselt jaoskondade arvu,» ütles Mölder. «Aga kui vaatame tulevikku, siis kui valijate nimekirjad muutuvad elektrooniliseks, kaotab elukohajärgne valimisjaoskond Tartu linna kontekstis igasuguse mõtte. Jäävad hääletamispunktid ja igaüks võib minna, kuhu tahab. Võimalik, et nii on juba järgmistel valimistel.»

Uutes valimisjaoskondades on keskmiselt 7000 valijat ja need on ühed Eesti suurimad.

«Senine kogemus annab alust arvata, eriti elektroonilise hääletamise populaarsust ja eelhääletuse perioodi pikenemist arvestades, et valimiste päeval ei teki jaoskondades ülemäärast tunglemist,» lausus Mölder.

Millisesse valimisjaoskonda valimiste päeval minna, selle kohta saadetakse valijaile info 20 päeva enne valimispäeva valijakaardiga. Kel see mingil põhjusel saamata jääb, võib hääletamiskohta kontrollida internetist.

Valimisjaoskonnad Tartus

Kaubanduskeskustes

• Eeden

• Nõlvaku Prisma

• Annelinna keskus

• Tartu kaubamaja

• Tasku

• Lõunakeskus

Koolides

• Kroonuaia kool

• Descartes’i lütseum

• Forseliuse kool

• Kutsehariduskeskuse Kopli maja

• Veeriku kool

Tagasi üles