Tartu Kunstnike liit võttis taas ette kohtutee

Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Markus Toom­pere võttis eile taas ette kohtutee, sest ta ei ole nõus kultuuriminister Rein Langi käskkirjaga 11. juulist. Minister keeldub selles Tartu Kunstnike Liitu (TKL) loomeliiduna tunnustamast.

Toompere põhjendab nüüd Tallinna halduskohtu poole pöördumist asjaoluga, et käskkirja sisu ei ole loovisikute ja loomeliitude seaduse mõistes pädev ja sisaldab peaasjalikult hinnanguid.

Möödunud aasta sügisel

TKL võitleb juba möödunud sügisest alates oma õiguse eest olla loomeliit ja saada seega oma liikmetele seadusega ette nähtud toetust – aastas 25 000 eurot. Dokumentide kausta täiendab nüüd kohtusse esitatud vaidlustus, millel on kümme lisa.

«Ministeeriumi keerutamise ja vassimise rägastikus on kohati ekslikke muljeid tekitatud, me peame ka nendega võitlema,» kommenteeris Toompere.

Tartu Kunstnike Liidu taotluse tunnistada ennast loomeliiduna lükkas ministeerium esimest korda tagasi tänavu 4. veebruaril. TKL vaidlustas selle otsuse kohtus.

Kohus leidis, et ministeerium ei ole tartlaste avalduse tagasilükkamist ammendavalt põhjendanud. Kuid kohus leidis vajakajäämisi ka TKLi taotluses ministeeriumile. Sedakorda on taotlus ja lisad hoolega üle vaadatud.

Ministeerium omal joonel

Kultuuriministeerium hoiab kindlalt oma joont.

«Tartu Kunstnike Liidu väljendatud seisukoht, mille kohaselt peaks riik maksma ühtede ja samade loovisikute pealt mitmekordselt toetust, kui nad kuuluvad samal ajal mitmetesse samal loomealal tegutsevatesse liitudesse ja tegelevad sama kutsealaga, ei ole kooskõlas ei seaduse mõtte ega õigustatud ootusega,» kommenteeris eile ministeeriumi kunstide asekantsler Ragnar Siil.

Ühtlasi tuletas Siil meelde, et väga paljud Tartu Kunstnike Liidu liikmed kuuluvad samal ajal Eesti Kunstnike Liitu ning saavad sealtkaudu taotleda loometoetust.

«Need, kes aga ei kuulu Eesti Kunstnike Liitu, saavad seaduse järgi esitada loometoetuse taotluse otse kultuuriministeeriumile ja neil on õigus saada loometoetust täpselt samadel alustel ka liitu mitte kuuludes,» lisas asekantsler.


Asjaajamine septembrist augustini

• 4. septembril 2012 esitas Tartu Kunstnike Liit (TKL) kultuuriministeeriumile taotluse loomeliiduna tunnustamiseks.

• 4. veebruaril keeldus kultuuriminister oma käskkirjaga tunnustamast TKLi loomeliiduna ning TKL vaidlustas käskkirja halduskohtus.

• 6. mail esitas TKL ministeeriumile uue taotluse.

• 30. mail palus ministeerium täpsustusi TKLi liikmete kohta.

• 12. juuni kirjas selgitas TKL, et Tartu Kunstnike Liidu 142 liikmest kuulub Eesti Kunstnike Liitu 64.

• 11. juuli käskkirjas keeldus minister tunnustamast TKLi loomeliiduna.

• 8. augustil vaidlustas TKL ministri käskkirja kohtus.

Tagasi üles