Fortum võib neelata Tartus Erakütte

Pildil Fortum Tartu Lohkva kombijaam.

FOTO: Margus Ansu

Fortum Tartu ostab 7 miljoni euro eest Erakütte Tartu osakonna ning võtab sõlmitud lepingu alusel üle Erakütte soojatootmise ja -jaotamise Emajõelinnas. Tehing ootab konkurentsiameti heakskiitu.

Praegu teenindavad Erakütte kolm katlamaja umbes veerandit Tartu soojatarbijatest. Suurem osa kundedest on aga Fortumi teenindada.

Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots leidis, et ühe soojatootja alla minek annab mastaabiefekti. Pärast kahe küttefirma torustike ühendamist saab Tartu külje all Lohkvas, kus asub ettevõtte suur koostootmisjaam, toota tõhusamalt ka elektrit.

Samuti on plaanis tõsta kohalike kütuste osakaalu, et jätkata Tartus Eesti ühe madalama soojahinnaga, lisas Külaots. «Järgnevatel aastatel soovime Tartus arendada ka kaugküttel toimivat jahutuslahendust,» rääkis ta tulevikuplaanidest.

Eraküte kasutab vabanevaid vahendeid teiste piirkondade arendamiseks ja tegevuse laiendamiseks, lubas AS-i Eraküte juhatuse esimees Priidu Nõmm.

«Erakütte investeerimisprogramm näeb ette meie põhiliste võrgupiirkondade üleviimise taastuvkütustele,» märkis Nõmm. Samuti otsib firma uusi investeerimisvõimalusi, et kasutada biomassi alast oskusteavet ka mujal Eestis.

Nõmm tõi näiteks, et Eraküte alustas tänavu kevadel Jõgeva katlamaja üleviimist taastuvkütusele ning selle aasta novembrist kasutab katlamaja põhikütusena maagaasi asemel hakkepuitu.

Järgmisel aastal on kavas viia biokütusele üle ka Rapla võrgupiirkond. Grupp plaanib lähiaastatel taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks investeerida vähemalt 120 miljonit eurot.

Konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits kinnitas, et ametile ei ole nimetatud koondumise teadet saabunud. Seadusest tulenevalt on konkurentsiametil õigus keelata ettevõtete koondumine, kui see kahjustab oluliselt konkurentsi turul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.

Tagasi üles