Masingu kool tahab ehitada aula

Tiina Kallavus Tartu Herbert Masingu kooli direktor

FOTO: Pm

Aktusesaalist puudust tundnud Herbert Masingu kooli mure võib saada lahendatud, sest Tartu linnavalitsus määras projekteerimistingimused, mis näevad ette auditooriumi-aula ehituse Masingu kooli maja Vanemuise 33 ja Reiniku gümnaasiumi vanemate klasside hoonet Vanemuise 35 ühendava kahekorruselise sissepääsu osa peale.


Masingu kooli direktor Tiina Kallavus (pildil) ütles, et aulat on 225 õpilasega koolil hädasti vaja, kuid aula pole ainult pidupäevadeks. Selles on plaanis pidada ka gümnaasiumiastme valikainete tunde. Gümnaasiumiklassides on kokku 36 noort.Tartu abilinnapea Jüri Sasi ütles, et ka Vanemuise 35 maja on väga ülekoormatud, nii et sealt ei ole Masingu kooli ruumimurele lahendust leida.Masingu kool peab plaani ka keldrikorruse ruumide ümberehitamiseks nii, et neid saaks kasutada huvitegevusruumidena. Kallavus ütles, et keldrisse on kavandatud savikoja abiruumid ja kangastelgede ruum.Veel on plaanis sinna mahutada õpilasomavalitsuse tuba ning raadioruum kooliraadio tegijaile, samuti arhiiv. See annab võimaluse maapealsetel korrustel vabastada kaks õpperuumi.Sasi sõnul ei ole selge, millisel viisil ja kes asub ehitama. Mõlemale koolimajale on nimelt seatud hoonestusõigus Riigi Kinnisvara kasuks, kellelt linn neid rendib. Hoonetealune maa kuulub linnale.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles