Kuus küla tahavad Rõngu valla alla

Rõngu vallavanem Priit Pramann.

FOTO: Sille Annuk

Rõngu vald teeb lähiajal naabervaldadele ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi, sest Rõngu vallaga soovib ühineda kuus küla.

«Liitumiskõneluste mõtte andis meile Puka valla Aakre külaselts, mis soovib oma küla jälle Tartumaa alla tuua, nagu see oli vanade kihelkonnapiiride järgi,» selgitas Rõngu vallavanem Priit Pramann.

Hiljem selgus, et Rõngu valla alla soovib tulla veel viis küla, mis praegu asuvad Valgamaal Palupera ning Tartumaal Rannu ja Konguta vallas.

«Vald ei saa külaseltsiga liitumisläbirääkimisi pidada ja sellepärast otsustasime sellise ettepaneku teha korraga kõigile neile omavalitsustele,» märkis Priit Pramann. «Juuni alguses on meil volikogu istung ja siis volikogu naaberomavalitsustele sellise ettepaneku ilmselt ka teeb. Sügisel on näha, kas läbirääkimised algavad või ei.»

Mis läheb paremaks?

Kuigi Rõngu vald pole Puka vallale ametlikku ühinemisettepanekut teinud, on Puka vallavanem Heikki Kadaja asjaga kursis.

«Oleme Rõngu vallavanemaga sellest mõttest rääkinud,» ütles Kadaja. «Aakre küla aktivistid tahavad Rõngu alla minna, sest kunagi oli meie kandis Aakre vald, mis kuulus Tartumaa alla.»

Ta lisas, et ajaloolise kihelkonnapiiri järgi kuulusid Tartumaa alla ka Puka valla Palamuste ja Pühaste küla.  

«Ühinemise suhtes pole meie valla inimeste meeleolu teistsugune kui mujal Eestis,» märkis Heikki Kadaja. «Oleme valmis läbirääkimisi pidama, kuid enne peavad oma sõna ütlema rahvas ja volikogu. Mu isiklik arvamus on, et kõigepealt tuleb läbi arutada, mis on haldusreformi mõte.»

Priit Pramanni sõnul tuleb liitujatel kõigepealt küsida, mis läheb inimesel uues omavalitsuses paremaks. Mis neil kuue küla inimestel Rõngu vallas siis paremaks läheks? «Ei tea midagi, mis neil inimestel praegu oma vallas kehvasti oleks,» kostis Rõngu vallavanem. «Liitumise ajend on kihelkonnapiiri taastamine. Need külad on olnud Tartumaa all, inimesed on harjunud siin käima.»

Piir ei takista

Maakonnapiiri ei pea liitumisel takistuseks kumbki vallavanem. «Maakonnapiir eeldab lihtsalt rohkem kooskõlastusi, liitumisega peavad nõus olema mõlema maakonna maavanemad,» ütles Heikki Kadaja. «Riiklikult seda asja seni lihtsustatud pole. Tean, et regionaalminister on seni plaaninud ühinemisi maakonna piires.»

Priit Pramanni sõnul ei sega maakonnapiir ühinemisel kedagi. «Lihtsalt üks maakond muutub suuremaks ja teine väiksemaks,» märkis ta. «Ehk istuvad ka kahe maakonna maavanemad ühise laua taha ja meil tekib kahe maakonna asemele üks.»

Tagasi üles