Tiia Teppan: rajame Tartusse spordiakadeemia

Tiia Teppan

FOTO: Kristjan Teedema

Tartul on Eesti spordiüldsusele üllatus – koostöös Eesti Olümpiakomiteega loodav Tartu spordiakadeemia, millest tahetakse kujundada hüppelaud andekatele noortele teel noortespordist suurde sporti.

Spordiakadeemia ei ole mõeldud ainuüksi tartlastele, vaid tahab kaasa haarata ka teiste Eesti linnade ja maakondade noori. Meie linn saab aga uhkustada mitmetahulise ja erisuguseid võimalusi pakkuva hariduspõlluga.

Juba praegu astub Tartu gümnaasiumidesse igal aastal õppima lapsi kogu Eestist, viimastel aastatel on neid olnud 120–130. Nende hulgas on olnud ka andekaid sportlasi, kes suudavad ühendada eduka õppimise tipptasemel sportimisega.

Teiseks ei keskendu Tartu spordiakadeemia üksnes gümnaasiumis õppivatele noortele, kavas on korraldada ka kõrgkoolis õppivate andekamate sportlaste treeningutegevust. Seega on akadeemia eesmärgiks anda nii gümnaasiumides kui ka kõrgkoolides õppivatele sportlastele võimalus kõrvuti õpingutega harrastada süvendatult nüüdistasemel tippsporti.

Koostöö ja kokkulepped

Silmapaistvamate noorsportlaste õpi- ja sportimisvõimaluste parandamise vastu on huvi tundnud mitmesuguste spordialade liidud, kellega koos oleme korduvalt arutanud võimalikku koostöö arendamist kolmnurgas kool-spordiklu­­bi­­(treener)-spordibaas. Mõttetalgute käigus sündiski idee luua Tartusse katusorganisatsioon tippsportlastele, oleme hakanud seda tinglikult kutsuma Tartu spordiakadeemiaks.

Sellise akadeemia loomine eeldab eelkõige lisarahastust riigi tasandil, kui soovime tippsportlasi juhendavaid treenereid vääriliselt tasustada ning pakkuda sportlastele parimaid treeningubaase, lisatoitlustamist ja tulevikus ka majutust.

Selles on meile heaks partneriks ja nõuandjaks Eesti Olümpiakomitee, kelle põhieesmärk peabki olema tippsportlaste kasvatamine ja nendele parimate võimaluste loomine, et tulevikuski oleks Eestist kedagi olümpiamängudel medaleid jahtimas.

Millised oleksid spordiakadeemia lähiülesanded? Kindlasti tuleb välja töötada vastuvõtutingimused, määrata spordialadele eraldatavate kohtade hulk ning koostöös alaliitudega reastada soovijad niimoodi, et siia saaksid tulla õppima ja treenima parimad.

Koolidega tuleb sõlmida kokkulepped õppe korraldamiseks, spordiklubide ja -baasidega treeningute korraldamiseks. Loomulikult tuleb teha koostöölepingud sportlaste ja treeneritega, et iga osaline teaks, millised on tema kohustused ja vastutus.

Spordiakadeemiasse kaasatakse eelkõige need õppursportlased, kes on Eestis oma ala parimate hulgas, pälvinud medalikohti ja on tulevikku silmas pidades paljulubavad. Sportlase klubiline kuuluvus ei ole määrav, tähtis on õppimine Tartus, kas gümnaasiumis või kõrgkoolis. Samuti peab akadeemiasse kandideerival sportlasel olema oma spordialaliidu soovitus.

Tipud Tartusse

Spordiakadeemia ellukutsujad soovivad, et spordialaliidud teeksid kindlaks oma tugevamad noored tippsportlased, kes juba õpivad Tartu gümnaasiumis või tulevad järgmistel aastatel siia õppima. See annaks meile mingi pildi, kui suure hulga võimalike kandidaatidega võib üldse tegu olla, kellele koostöös Tartu linna, siinsete spordiklubide ja haridusasutustega luua paremad tingimused enda arendamiseks.

Noorele tähendab see kohandatud õppeprogrammi, rohkem treeningutunde ning võimaluste tekkides ka toitlustamist ja majutamist.

Hiljutiselt kohtumiselt spordialaliitude esindajatega Tallinnas jäi mulje, et meie idee on leidnud positiivse vastuvõtu, meile sooviti edu väärt idee ellurakendamisel. Noortest tippude kasvatamine on päris raske töö, eriti kui nad on gümnaasiumieas noored, mis on üsna raske iga.

Kui nad astuvad mõnda Tartu kõrgkooli, aitab seesama spordiakadeemia neil ka kõrgkooliajal tippspordiga jätkata. Me ei arva, et sportlane peaks piirduma ainult gümnaasiumiharidusega, vaid eeldame, et sportlasedki tahavad omandada kõrgharidust.

Aga et õppimise ja sportimise ühitamine on küllaltki keeruline, lähevad paljud noored sportlased ära Ameerikasse või mujale Euroopasse, kus tingimused on paremad. Seetõttu tahame teha kõik mis võimalik, et Eestis oleks noortel samuti hea.

Treenerite poolest on Tartul spordiakadeemia rajamiseks potentsiaali piisavalt. Mis puutub spordialade eelistamisse, ei tahaks kellelegi piire seada. Kui keegi kuulub Eestis või koguni rahvusvaheliselt noortespordi tippu, siis see, millist spordiala ta harrastab, ei tohiks küsimusi tekitada, kui vaid Tartus on võimalik sellel alal treenida. Seega peavad baasid juba olemas olema.

Praegu on Tartu koolidega infot vahetatud ja saadud neilt põhimõtteline heakskiit akadeemiale.

Kivilinna gümnaasiumis tegutsevad juba praegu lisatoetust saamata spordiklassid ja selle gümnaasiumi alusel on spordiakadeemiat luua kõige lihtsam. Samas ei ole see gümnaasium orienteeritud ainult tippspordile, vaid võtab vastu kõik spordihuvilised.

Seevastu spordiakadeemia hakkab võimalusi pakkuma, nagu juba ütlesin, üksnes Eestis oma ala tippu kuuluvatele noor­­tele.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles