Linnavõim jäi paiguti supilinlastega eriarvamusele

Supilinn Tartus

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Supilinna teemaplaneeringu eskiisi kohta tehtud muudatusettepanekuist paljud võttis linnavalitsus arvesse, kuid linnaosa elanikega jäi ka kaks põhimõttelist erimeelsuse kohta.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm tunnustas linnaosa tugevat kogukonda ja aktiivset osavõttu planeeringu eskiisi arutamisest. Linn kinnitas oma seisukoha ettepanekute suhtes, mida oli kümneid, ja nüüd järgneb Supilinna teemaplaneeringu põhilahenduse koostamine, mis jõuab ka avalikkuse ette.

Tamm tõi välja kaks suuremat arvamuste lahknemise kohta. Üks puudutas ettepanekut, et Kroonuaia tänava mõlemad pooled oleksid haaratud Supilinna miljööalasse.

Linnavalitsuse põhjendus oli, et Kroonuaia tänav asub vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogilises miljööpiirkonnas. Seda ala kaitstakse vastavalt muinsuskaitseseadusele. Tamm lisas, et topeltkaitset pole vaja.

Teiseks ei olnud linn päri ettepanekuga, et tänavaid rekonstrueerides ehitataks neile ajaloolised katted.

Tamm ütles, et arvestada tuleb siiski ka tänavate kasutusintensiivsusega ning jalakäijate ja sõidumugavusega. Dokumendis toob linn välja vajaduse vähendada liikluse tekitatavat vibratsiooni, kuid möönab siiski, et ajaloolise miljöö rõhutamiseks võib robustseid katteid kasutada tänavate nendes osades, kus ei sõideta ega käida.

Linn toetas supilinlaste ettepanekut, et Porgandi tänav jääks tervenisti läbipääsetavaks üksnes jalakäijatele. Samuti ettepanekut taastada või rajada allee Marja, Kartuli, Meloni, Kauna ja Piiri tänavale, aga pärast tänavate rekonstrueerimist ja tehnovõrkude ümbertõstmist.

Heakskiidu sai ka idee, et hoonete viimistluses tuleks eelistatult kasutada profileeritud rõhtlaudis, linnavalitsus lisas, et laua laius võiks olla vähemalt 18 sentimeetrit.

Tagasi üles