Kaitsmaks kraaviveerel kasvavat künnapuud saemeeste tähelepanematuse eest, on Riigimetsa Majandamise Keskus tähistanud looduskaitsealuse liigi esindaja erilise põhjalikkusega.

FOTO: Guido Veidenbaum

Laeva valla Väänikvere küla riigimetsad on haaratud ulatuslikku kraavide puhastamise, truupide ehitamise ja väljaveoteede korrastamise projekti.

Kaitsmaks kraaviveerel kasvavat künnapuud saemeeste tähelepanematuse eest, on Riigimetsa Majandamise Keskus tähistanud looduskaitsealuse liigi esindaja erilise põhjalikkusega.