Inspektsioon kutsus kotkajuhtumi uurimiseks kokku ümarlaua

Aegna saare lähistelt vigastatuna leitud merikotka ravis terveks veterinaar Madis Leivits.

FOTO: Eestimaa Looduse Fond

Ravitud merikotka arvatava tulistamise uurimine pole siiani soovitud tulemusi andnud, mistõttu kutsus keskkonnainspektsioon kokku juhtumi lahendamisest huvitatud ametkondade ja vabaühenduste esindajad.

Eile toimunud kohtumisel andis inspektsioon kokku tulnud keskkonnaministeeriumi, RMK, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi esindajatele ülevaate senisest menetluse käigust.

Merikotka surma asjaolude uurimiseks on alustatud väärteomenetlus, mille läbiviimiseks on aega kaks aastat. Lisaks varasematele uuringutele on inspektsioon tellinud täiendava ekspertiisi, et saada kotka kudedest kätte metalliosakesed, mida saaks seejärel keemiliselt analüüsida.

Nimelt on röntgenipildilt näha linnu kudedes olevad metallosakesed, mis viitavad tulistamisele. Kuuli ega haavleid kotka korjusest leitud ei ole.

Samuti jätkub uurimine koostöös veterinaar- ja toiduametiga, kus on käsil menetlus seoses koduloomade korjuste viimisega söötmisplatsile.

Endiselt on oodatud ka igasugune informatsioon, mis võiks selle juhtumi lahendamisele kaasa aidata.

Merikotkas leiti käesoleva aasta augustis vigastatuna Aegna saare lähistelt ning raviti Eesti Maaülikooli loomakliinikus terveks. Seejärel lasti ta septembri alguses Emajõe-Suursoos vabadusse, kuid leiti surnuna 10. oktoobril Lääne-Virumaalt.

Tagasi üles