Supilinna garaažide asemele tuleb korterelamu

Tartu linnavalitsus määras projekteerimistingimused Oa 10b hoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks korterelamuks.

Kinnistu asub Supilinna miljööväärtuslikus piirkonnas. Krundil on kasutuseta garaažihooned ehitusaluse pinnaga 744 ruutmeetrit, teatas linnavalitsuse pressiesindaja. Projekteerimistingimuste taotleja soovib olemasolevat hoonet laiendada ja ehitada kaks

kahekorruselist korterelamut.

Kuna tegemist on elamumaaga, siis on planeerimisseaduse kohaselt ilma detailplaneeringut koostamata võimalik laiendada olemasolevat hoonet kuni 33 protsenti hoone maapealsest kubatuurist. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Projekteerimistingimuste kohaselt võib krundile ehitada kaks kahe- kuni kolmekorruselist kald- või viilkatusega põhihoonet ja kaks abihoonet. Korterite arv on kuni 12, krundi lubatud täisehitus kuni 30 protsenti.

Arhitektuuriline lahendus peab sobima miljöösse. Välisviimistlusel tuleb kasutada miljööpiirkonda sobivaid kvaliteetmaterjale, näiteks puitu või lubikrohvi.

Tagasi üles