Tartu ringtee sild ootab kooskõlastusi

OÜ Tooner-Projekti koostatud 3D-visualiseering Ringtee sillast, silla põhiprojekti koostas Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo.

FOTO: Tooner-Projekt

Tartu linn loodab 400 meetri pikkuse Ringtee silla ja ühtlasi Idaringtee teise ehituslõigu ehitusloa andmiseni jõuda lähinädalatel, kui õnnestub saada veel puuduvad kooskõlastused ja läbi arutada mõned projekti muudatused.

Veel hiljaaegu käisid tõsised arutelud silla tehnilise lahenduse üle: kas sellele tuleks kavandada kaks paisuvuuki, nagu oli eelprojektis, või neli.

Tartu linnamajanduse osakonna asejuhataja Andres Pool ütles, et esimene lahendus tähendanuks, et paisuvuugi kohas mängib sild 30 sentimeetri ulatuses, nüüd valiti nelja vuugiga lahendus, mille puhul liigub sild 7-8 cm igas paisuvuugis.

Eelprojektiga võrreldes on pisut muudetud ka silla sammaste asukohta ja silla avade pikkust, kuid visuaalselt ei ole see Pooli sõnul suur muutus.

Praegu on arutelu koht veel sillale plaanitud kaks vaateplatvormi, mis Pooli sõnul võiksid olla natuke suuremad, et mahutada rühma inimesi.

Silla pikkuse kohta ütles Pool, et tinglikult võiks selleks nimetada 400 meetrit. Sild on kaare kujuga, mis tähendab, et linnapoolne serv on natuke lühem ja Peipsi-poolne pikem.

«Nagu kooskõlastused tulevad, saame anda ehitusloa. Ideaalis on see kahe nädala küsimus,» ütles Pool.

Ühtlasi väljendas ta lootust, et lähinädalatel algab tõsisem töö Idaringtee teisel ehitusalal, mis algab vangla juurest ning ulatub üle Emajõe ja luha Lammi teeni. Peatöövõtja Tref on linnale kinnitanud, et raadamistöödest on praeguseks juba tehtud umbes 70 protsenti. Tulevast teekoridori on seega looduses näha.

Lisaks Ringtee silla lahendusele on arutluste keskmes Idaringtee suubumine Lammi teele, kaalumisel on mõned muudatused, mis võiksid lisada liiklusele sujuvust.

Üks huvitav ja Pooli sõnul selge lahenduseta probleem on ehitusaegne liiklus Ihaste tee kaudu. Nimelt langetatakse Ihaste teed Idaringteega ristumise kohas umbes kahe meetri jagu ja Ihaste tee ehitatakse piltlikult öeldes veekindlasse betoonvanni, mille põhi jääb allapoole Emajõe keskmist veetaset.

Niisugune lahendus on valitud selle pärast, et mitte ehitada Idaringtee tammi selles kohas väga kõrgeks, Ihaste teed süvendisse viimata kõrguks Idaringtee praeguse maapinna suhtes umbes kümne meetri kõrgusel. Autode peale- ja mahasõite ühelt teelt teisele ei ole selles kohas ette nähtud, et vältida Ihaste tee liikluskoormuse järsku kasvu.

Idaringtee teise ehitusala ehitamise ja projekteerimise ühispakkumise tegi konsortsium Tref, Teede REV-2, Lem­minkäinen Eesti, K-Most, To­ner-Projekt ning Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo. Töö hind on 27 391 836 eurot. Tööde lõpp on kavandatud 2015. aastasse.

Ringtee silla põhiandmed

• Pikkus 400,4 m ja laius 15,45 m.

• Sild on 9-avaline, peaava pikkus 90 m.

• Silla sõidutee laius on 9,5 m ja kergliiklustee laius 4 m.

• Normaalse veeseisuga mahub silla alt läbi 11 m kõrgune veesõiduk.

Tagasi üles