Margus Tsahkna: avaturgu on inimestel vaja, see ei tohi kaduda

Margus Tsahkna

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Eelmisel nädalal ilmus Tartu Postimehes lugu pealkirjaga «Estiko soovitab turu müüa» (19.10). Selles on vahendatud Estiko ettepanekut linnavalitsusele: avaturg senisel kujul on minetanud oma vajalikkuse linlastele ja otstarbekuse kesklinna kuvandis, senise avaturu krundi võiks linn võõrandada. Selline on kesklinna planeeringuala arengustsenaariumidesse lisatud ettepanek.

Olen olnud Tartu linnavolikogu liige ja mäletan hästi neid aegu, kui kehtestati Plasku, bussijaama ja turuümbruse planeeringuid ning müüdi seal asuvaid linna omandis maid. Protsess oli väga pingeline ning jättis õhku palju küsitavusi.

Meil on hea turg

Juba siis jäi Tartu turu asukoht arendajatele ette. Nimelt asus turg siis praeguse Statoili kohal ning see koliti ümber praegusse paika Emajõe ääres. Mulle meenub, et tollal oli argumentatsioon niisugune, kuid otsustavaks sai linlaste vastuseis avaturu sulgemise kavale. Avaturg jäi alles ning kolimise tulemusel sai see ka uued müügiletid ja turuhoone.

Siiski oli tunda, et lahendus on pigem ajutine, sest liikluskorraldus ja avaturule juurdepääs koos parkimisvõimalustega ei saanud head lahendust. Samuti oli bussijaamaga. Oli ainult aja küsimus, millal järjekordselt käsi magusa maalapi järele sirutatakse ning turualust maad osta soovitakse. Turualuse maa müük aga tähendaks, et praegu hästi toimiv ja tartlastele omaseks saanud avaturg selles kohas suletakse.

Estiko väide, et avaturg senisel kujul on minetanud oma vajalikkuse linlastele, ei kannata kriitikat. Olen viimased kümme aastat suviti Tartu avaturul müünud oma pere maasikaid ning tean, et tartlastele ja Tartu ümber elavatele inimestele on avaturg väga omaseks saanud ning kindlasti peetakse seda vajalikuks. Turgu on tarvis nii nendele inimestele, kes tahavad osta Eestis kasvatatud köögivilju, kui ka nendele, kes neid meie piirkonnas kasvatavad.

Võin oma kogemusele tuginedes öelda, et Tartu avaturg on väga hea kultuuriga turg. See on puhas, kord on majas ning avatus garanteerib ka hindade loomuliku kujunemise. Olen käinud nii ostja kui ka müüjana teistelgi turgudel ega ole midagi sellist mujal kohanud. Tallinnas ei ole tavalisel talunikul võimalik turule müüma pääseda, kaup tuleb varahommikul kokkuostjatele maha müüa.

Turud on kujunenud kohtadesse, kus inimesed tahavad kaubelda. Turg ei ole suvaline supermarket, mida võib ühest kohast teise nihutada. Kuigi jah, ka supermarketite asukohtade pärast käib tõsine võitlus, sest väga oluline on arvestada, kus inimesed liiguvad ja kuhu nad juurde pääsevad.

Vana idee jälle laual?

Teiseks väidetakse, et avaturg on kaotanud oma otstarbekuse kesklinna kuvandis. Ma ei saa aru, mis on otstarbekas kesklinna kuvand! Kas näiteks Tartu kaubamaja hoone, mida kutsutakse Tallinna ülikooliks, on otstarbekas kesklinna kuvandile?

Võib olla päris kindel, et nüüd esitatud ettepaneku taga on juba aastaid tagasi algatatud äriidee elluviimise lõpetamine. On ju selge, et praeguse avaturu alune maa on väga väärtuslik ja avaturg ei ole kindlasti rikastumise vahend. Eriti veel, kui see kuulub linnale.

Tegelikult on Emajõe ärikeskuse rajamise idee olnud pidevas konfliktis linna avalike huvidega. Ma ei tea, kas ja kui rahul ollakse praeguse bussijaamaga. Ka see oli aastaid tagasi suureks aruteluobjektiks ja ma ei imesta, kui bussijaam sellelt kohalt mõne aja pärast minema viiakse.

Kindlasti võib Tartu avaturu puhul leida ka puudujääke. Tõsi on, et talviti ei ole seal peale «Poola tuulte» eriti midagi osta, kuid see ongi meie kliimas avaturgude puhul paratamatu – meil on talvel külm ja lumine.

Sellepärast kutsun ma linnarahvast üles mitte nõustuma nii lihtsate ja vettpidamatute väidetega, mille eesmärgiks on sulgeda Tartu avaturg ning saada enda kätte sellealune maa. Linnarahvas peab aktiivselt osalema teemaplaneeringu aruteludel ning oma arvamuse välja ütlema. Loodan, et ka linnavalitsus arvestab linnarahva huvidega ega lähe kitsastes eelarvetingimustes lihtsa raha lootuse teed.

Turg peab jääma! Selle pealtnäha lihtsa loosungi taga peitub Tartus päris pikk ajalugu, mis on põimitud avalike ning ärihuvidega. Ma ei ole Tartu ettevõtluse arendamise vastu, pigem vastupidi. Kuid kahjuks tahetakse turgu alavääristada. Just turg ongi ettevõtluse arendamise koht, kus kehtivad avatud turu meetmed, väikeettevõtjad saavad oma kaupa müüa ja inimesed osta värskeid Eesti põllumajandussaadusi.

Seisame siis oma huvide ja õiguste eest ning ärme laseme Tartu avaturgu kinni panna!

Tagasi üles
Back