Kütust varastanud endistele kaitseväelastele määrati tingimisi vangistus

Kohus Ain Somelari (vasakul) ja Peeter Jõpiselja üle.

FOTO: Margus Ansu

Kaitseväe kütusekaardiga isiklikke autosid tankinud kaks meest said tingimisi karistuse.

Tartu maakohus tunnistas Peeter Jõpiselja (53) ja Ain Somelari (50) täna kokkuleppemenetluses süüdi omastamises, Somelari lisaks vale teenistusalase ettekande esitamises.

Jõpiselga karistati seitsme kuu pikkuse tingimisi vangistusega ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga, mille jooksul peab ta alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele.

Somelari karistati kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega kolme aasta pikkuse katseajaga.

Kriminaalasjas kaitseväe esitatud tsiviilhagide katteks peab Jõpiselg tasuma 669,16 eurot ja Somelar 296,73 eurot.

Menetluskulude katteks peab Jõpiselg tasuma 473,40 eurot ja Somelar 473,40 eurot.

Selle aasta maikuus laekus prokuratuuri kaitseväe avaldus selle kohta, et lõuna kaitseringkonna kaitseväelasi kahtlustatakse kütuse omastamises. Asjaolude väljaselgitamiseks algatas prokuratuur kriminaalmenetluse, mille kohtueelset menetlust viis läbi sõjaväepolitsei.

Süüdistuse kohaselt tankisid lõuna kaitseringkonna endised staabi- ja tagalakeskuse ülem Jõpiselg ja tema asetäitja Somelar mitmel korral isiklikesse sõidukitesse kütust, kasutades kaitseväele väljastatud kütusekaarti. Uurimisandmeil omastasid süüdistatavad kokku ligi 650 liitrit kütust.

Lisaks süüdistatakse Somelari vale kirjaliku teenistusalase ettekande korduvas esitamises. Nimelt kirjutas ta vähemalt kümnel korral sõidulehte tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Kohtueelse menetluse käigus selgitati välja, et kuriteod pandi toime selle aasta algusest kuni maikuuni.

Mõlemad süüdistatavad on eelnevalt kriminaalkorras karistamata.

Tagasi üles